ETLA

Statistics from the Research Institute of the Finnish Economy.

Language: FinnishAvailability
ETLA is openly available within the Hanken intranet in Helsinki and Vasa.
No Username and Password required. Click Login now
Link to ETLADescription
Statistics from the Research Institute of the Finnish Economy.ETLAn tietokanta sisältää yli 40 000 numeerista aikasarjaa Suomen ja muiden maiden talouden kehityksestä sekä talousennusteita. Tietokantaan on kerätty tietoa kymmenistä eri lähteistä, keskeisinä Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Eurostat. Tietoja löytyy myös muun muassa raaka-aineiden hintakehityksestä.