Courses in different tools

A brief description of the content of the different courses Teaching Lab organises.

Teaching Lab organises a variety of courses throughout the year - sometimes once, sometimes the same course several times.

The current list of courses can be found in this registration form (in the drop-down list). You can also submit requests in the same form in the comment box.

_______________________

Regularely recurring workshops:

TEAMS  - Möten och undervisning via Teams / Meetings and teaching via Teams 

MOODLE  - Moodle kurssidan (grunderna), Bedömning och uppföljning,  Test och andra former av hemtentamen, Grupper, uppföljning, Peer review
/ Moodle course page (Basics), Assessment and follow up, Quizzes and other types of home exams, Groups, logs, peer review

WEBOODI för lärare / for teachers - Hantering av kursdeltagare (epost, avslå/godkänna anmälan etc), kursbeskrivningar och kursutvärderingar

En översikt av de undervisningsrelaterade systemen på Hanken / An OVERVIEW of the Education related systems at Hanken

DATASKYDD / DATA PROTECTION for teachers/researchers

EXAM: Skapa & korrigera e-tentamen / Create & assess e-exam

DREAMBROKER & SCRIPT- skapa video, videoinlämningsuppgift / Create videos, video assignments