Freedom of choice in health care services – What’s in it for the citizen?

Below you will find HCCGs research report on the great public sector reform that Finland plans to have in place by 2020

On November 24, 2017, HCCG published a research report on the major public sector reform that Finland plans to have in place by 2020. The reform aims to introduce freedom of choice in the Finnish health care system, by letting citizens choose any public or private service provider, and by giving service providers the freedom to establish themselves as long as certain criteria are fulfilled. At the same time, the reform aims to renew the way the country is governed, by creating 18 relatively independent regions that would replace municipalities as the corner stones of regional governance. The main focus of the report is to learn from the experiences of Sweden, whose systems of both health care provision and local governance are relatively similar to those planned in the reform. The report is written in Finnish.The report can be found

here. Executive Summary (in Finnish)Suomen ja Ruotsin keskeiset erot terveyspalveluissa sovellettavan valinnanvapauden lähtökohtien kannalta:-Ruotsin väestöpohja edullisempi terveyspalvelujen tuotantokustannustennäkökulmasta: Suomeen verrattuna enemmän, tiheämmin ja nuorempaa väkeä.-Ruotsin maakäräjien pitkä historia antaa niille kokemusta terveyspalvelujenjärjestämisvastuusta,jota Suomen maakunnilla ei ole.-Maakäräjät rahoittavat palvelut itse keräämällään verolla – Suomen maakunnatsaavat rahoituksen valtiolta, jolloin luonnollista kannustintakustannustehokkuuteen ei synny.-Suomen koordinoidusti koko maassa toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollonuudistus antaa erinomaiset mahdollisuudet yhtenäisen järjestelmän luomiselleverrattuna Ruotsiin, missä valinnanvapauden toimeenpano toteutui hajanisemmin. Valinnanvapauden tärkeimmät seuraukset Ruotsissa:-Uusien yksityisten palveluntuottajien sekä asukkaiden vastaanottokäyntienlukumäärät kasvaneet merkittävästi.-Laajat valintamahdollisuudet ja nopeampi hoitoonpääsy toteutuneet lähinnätiheästi asutuilla alueilla, joilla asukkaat ovat verrattain hyvinvoivia.-Viitteitä paljon hoitoa tarvitsevien aseman lievästä heikentymisestä: hoitosuhteetovat katkonaisia ja koordinointi eri palveluntuottajien välillä huonoa.-Maakäräjien riittämättömästi eriytetyt roolit yhtäältä palvelujen järjestäjänä jatoisaalta niiden tuottajana ovat haitanneet yhdenvertaista kilpailua. Raportin keskeiset johtopäätökset:-Vertailukelpoinen kustannus- ja terveystieto kaikkialta maasta sekä sentehokkaasti johdettu hyödyntäminen ovat avainroolissa valinnanvapaudentoimivuuden kannalta.-Maakuntien erilaisista väestöpohjista aiheutuvat erot hoidon asukaskohtaisissakustannuksissa tekevät alueellisesti itsenäisistä ratkaisuista välttämättömiä.-Riittävä johtamisosaaminen maakunnissa on edellytys järjestäjän ja tuottajanroolien eriyttämiselle sekä mielekkään kannustinjärjestelmän luomiselle jaseurannalle.-Maakunnan sotepäättäjät voivat korvausperiaatteiden oikealla suunnittelullaedistää yhdenvertaista hoitoonpääsyä alueellaan.-Vertailutiedon ymmärrettävään esittämiseen on panostettava – vain näin onasukkailta odotettavissa tiedon hyödyntämistä ja tarkoituksenmukaisia valintoja. Comments and media coveragePia Maria Jonsson, Johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos"Kiinnostavaa ja helppolukuista""Aloitamme laaturekisterien osalta vuosien, jos ei vuosikymmenien takamatkalta Ruotsiin nähden; raportin kuva tietohallinnon osalta liiankin optimistinen";"Raportin kuvaama palvelujen keskittyminen on [Ruotsissa] alkanut kauan ennen valinnanvapauskehitystä, ja on osaksi myös luonnollista seurausta väestön siirtymiselle keskuksiin." Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri”Korkeatasoinen raportti, mukava lukea läpi””Johtopäätös, jonka mukaan maakuntien aloittaminen yhtä aikaa tukisi yhtenäisten käytäntöjen muodostumista, jonkin verran ylioptimistinen” Peter Strandberg, yleislääkäri, Helsinki”Erinomainen, kattava raportti””Johtopäätös paljon hoitoa tarvitsevien heikenneestä asemasta Ruotsissa juuri valinnanvapauden myötä vaatisi tuekseen selkeämpää näyttöä” Helsingin Sanomat 24.11Kauppalehti 24.11Hufvudstadsbladet 25.11