5724

5724 Advanced course in Business Finnish, 6 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Finnish
Course Description: 

Kursens startnivå är CEFR B2.2 och målnivån är CEFR C1.2.

Kursen är främst tänkt för studerande på magisternivå som en fördjupad kurs inom företagskommunikation på finska, men kursen kan såväl tas av kandidatstuderande inom en biämneshelhet i finska . Kursens studiepoäng varierar, varför det är möjligt att tillsammans med examinatorn komma överens om mindre eller större helheter som utförs. Kursen kan även ses som en kurs där samarbetet mellan språkundervisning och realämnesundervisning går hand i hand och stöder varandra. Kursen går till största delen på distans i Moodle. Kursen består av skriftlig kommunikation 90% och muntlig presentation.

Kursen består av olika moduler som studerandena kan välja mellan enligt huvudämne och intresse.

 

 

Learning Goal: 

Du har fördjupade färdigheter i företagskommunikation eller inom terminologin på finska inom ditt huvudämne.

After completing the course, you will be able to: 

-  analysera och visa fördjupad kännedom om ett eller flera områden inom (affärs)kommunikation med hjälp av litteratur och aktuella artiklar inom området

- både muntligt och skriftligt presentera och diskutera valda kommunikationshelheter samt reflektera kring egna erfarenheter och din inlärningsprosess.


- använda terminologin inom ditt specialområde och sammanställa och reflektera kring facktexter inom vald kommunikationshelhet.

Target Group: 

Kursen kan enbart avläggas av examensstuderande på Hanken.

Kontakta examinator för närmare information om kursen väljs för att påvisa färdigheter i finska enligt språklagens krav. Detta är möjligt för studerande som har en kandidatexamen från annat universitet (inhemskt eller utländskt), men där språklagens krav inte uppfyllts. Även Hanken studerande på magisternivå, som vi höja sitt vitsord enligt språklagens krav kan göra det i samband med denna kurs.

 

Pre-requisites: 

CEFR B2

Kursen förutsätter på kandidatnivå att de obligatoriska kurserna (5715 och 5716) i finska är avklarade.

Total Student Workload: 

53-160 timmar fördelat på: 
schemalagd undervisning: varierar beroende på antalet studerande på kursen, innehållet skräddarsys för de studerande  (personlig handledning)   
icke-schemalagt arbete: ca  90 %

Instruction: 

Omfattande distansarbeten = skriftliga rapporter över olika ämnesområden. Litteratur fastslås enligt kursens omfattning (2 – 6 sp) i början av kursen i samråd med examinatorn.

Kursen omfattar ca 53 – 160 timmar arbete, varav största delen utförs på distans med personlig handledning främst i början av kursen. Distansarbetena presenteras muntligt och skriftligt till läraren eller på gemensamt seminarium. Läraren ger feedback på både innehållet och språket.

Literature and Course Material: 

Meddelas senare eller fastslås i samråd med examinatorn. 

Assessment: 

Bedömda distansarbeten + bedömd muntlig presentation i samband med lärarresponsen.

Limited Number of Participants: 

På grund av undervisningsformens fortlöpande individuella handledning är deltagarantalet per grupp begränsat till 20 personer per läsår och studieort (i anmälningsordning).