37016

37016 Advanced Contract Law, 5 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Advanced studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursen behandlar praktiskt relevanta, aktuella frågor och problemställningar som rör vissa avtalsklausuler och avtalstyper.

Learning Goal: 

Du är insatt i problematiken kring vissa avtalsklausuler och avtalstyper och har färdigheter att såväl tolka som själv upprätta dem.

After completing the course, you will be able to: 
  • identifiera och hantera olika risker vid avtalsskrivandet
  • utnyttja lagstiftningen kring vissa särskilda avtalstyper
  • tolka avtal
Pre-requisites: 

Avlagda kurser 1116 Handelsrättens grunder eller motsvarande introducerande kurs, samt 3787/37009 Köp- och avtalsrätt eller motsvarande krävs.

Total Student Workload: 

134 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 14 timmar
icke-schemalagd undervisning: 120 timmar

Instruction: 

Föreläsningar, vilka inkluderar övningar.

Literature and Course Material: 

Artiklar och annat kursmaterial enligt examinators anvisningar (distribueras via kursens hemsida i Moodle). 

Assessment: 

Skriftliga arbeten 75 %, inlärningsdagbok 25 %.

Additional information: 

Kursen ges vartannat studieår. Den ges inte under 2018–2019 (men nog under 2019–2020).