1140-V

1140-V Introduction to Corporate Social Responsibility, 6 cr

Place: 
Vaasa
Type: 
Mandatory basic courses
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

I kursen behandlas frågor som relaterar till företagens samhällsansvar (CSR). Kursen ger en introduktion till centrala koncept och perspektiv som beskriver de utmaningar, möjligheter och risker som företag ställs inför angående deras samhälls- och miljömässiga ansvar, och hur dessa sammankopplas med det ekonomiska ansvaret. I kursen har studerande möjlighet att genom övningsarbete förkovra sig i specifika sektorers utmaningar och möjligheter i relation till samhällsansvar, samt tillämpa de koncept som behandlas under föreläsningar och i litteraturen.

Kursen är en nätkurs.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Learning Goal: 

Du har grundläggande kunskap om och förståelse för de centrala koncept och perspektiv som utgör grunden för CSR

After completing the course, you will be able to: 
  • definiera och tillämpa centrala koncept och perspektiv gällande företagens samhällsansvar (CSR)
  • identifiera relevanta frågeställningar och analysera utmaningar relaterade till företagens samhällsansvar inom utvalda industrier
  • producera vetenskaplig text följandes Hankens rekommendationer för källhantering
International Learning Experience: 

Företagets samhällsansvar diskuteras ur en global perspektiv. Internationella case ingår i övningsarbetet.

Total Student Workload: 

160 timmar fördelat på:
schemalagd undervisning: 0 timmar
icke-schemalagt arbete: 160 timmar

Instruction: 
  • Online Course (via Moodle)
  • övningsarbete i grupp
Literature and Course Material: 

Borglund T., de Geer H., & Sweet Susanne (2012), "CSR: En guide till företagets ansvar", Sanoma Utbildning, Stockholm, ISBN: 9789152304778

Moodle-baserade videoföreläsningar

Assessment: 
  •     Skriftlig övervakad tentamen (70%)
  •     Övningsarbete (30%)

Alla delar av kursen måste vara avklarade med minst 50% av poängen för att avklara kursen.

Recommended Time of Performance: 

Första året inom kandidatstudierna.

Non-degree studies (Open University, JOO and Contract Studies): 

Kvot för öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3

Additional information: 

Alla kursprestationer gäller endast ett läsår.