1140

1140 Introduction to Corporate Social Responsibility, 6 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Mandatory basic courses
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

I kursen introduceras frågor som relaterar till företagens samhällsansvar (CSR). Kursen ger en introduktion till centrala koncept och perspektiv som beskriver de utmaningar, möjligheter och risker som företag ställs inför angående deras samhälls- och miljömässiga ansvar, och hur dessa sammankopplas med det ekonomiska ansvaret. I kursen har studerande möjlighet att genom övningsarbete förkovra sig i specifika sektorers utmaningar och möjligheter i relation till samhällsansvar, samt tillämpa de koncept som behandlas under föreläsningar och i litteraturen.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Andra än kandidatstuderande kan ta kursen som en del av studiehelheten i företagsansvar.

Learning Goal: 

Du har grundläggande kunskap om och förståelse för de centrala koncept och perspektiv som utgör grunden för CSR.

After completing the course, you will be able to: 
 • definiera och tillämpa centrala koncept och perspektiv gällande företagens samhällsansvar (CSR)
 • Känna igen frågeställningar relevanta för FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)
 • identifiera relevanta frågeställningar och analysera utmaningar relaterade till finländska företags samhällsansvar inom utvalda industrier
 • producera vetenskaplig text följandes Hankens rekommendationer för källhantering
International Learning Experience: 

Företagets samhällsansvar diskuteras ur en global perspektiv. Internationella case ingår i övningsarbetet. Studerande deltar i det internationella Sustainability Literacy Test (SULITEST).

Total Student Workload: 

160 timmar fördelat på:
schemalagt arbete: 0 timmar
icke-schemalagt arbete: 160 timmar

Instruction: 
 • Online Course (via Moodle)
 • övningsarbete i grupp
Literature and Course Material: 
 • Borglund, T., De Geer, H., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., Sjöström, E., . . . Windell, K. (2012). CSR - corporate social responsibility: En guide till företagets ansvar. Sanoma Utbildning.  ISBN: 9789152304778
 • Moodle-baserade videoföreläsningar
 • Sustainability Literacy Test (SULITEST)
Assessment: 
 • Skriftlig övervakad tentamen (70%)
 • Övningsarbete (30%)
 • Sustainability Literacy Test (SULITEST) (GK)

För godkänt måste alla delar av kursen måste vara avklarade med minst 50% av max poängen.

Recommended Time of Performance: 

Första året inom kandidatstudierna.

Non-degree studies (Open University, JOO and Contract Studies): 

Kvot för Öppna universitetet: 40
Kvot för JOO-studerande: 5

Additional information: 

Alla kursprestationer gäller endast ett läsår.