ETLA

Statistics from the Research Institute of the Finnish Economy.

 

No Username and Password required. Click Login now

Language: Finnish

ETLA is openly available within the Hanken intranet in Helsinki and Vasa.

Link to ETLA

Statistics from the Research Institute of the Finnish Economy.

ETLAn tietokanta

ETLAn tietokanta sisältää yli 40 000 numeerista aikasarjaa Suomen ja muiden maiden talouden kehityksestä sekä talousennusteita. Tietokantaan on kerätty tietoa kymmenistä eri lähteistä, keskeisinä Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Eurostat. Tietoja löytyy myös muun muassa raaka-aineiden hintakehityksestä.