Library

The library is open Mon-Thu 9-18, Fri 9-16. Phone: +358 (0)40 3521 265 (service desk). Email library@hanken.fi

The library is open 17.12 - 20.12 at 9-16.

Closed 21.12.2018 - 4.1.2019.

Check out our new libguide about copyright and our new videos!

Please contact us if you have any questions.

Backman, Marlene
Information Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1263
(internal 263)
marlene.backman@hanken.fi

Collection development 
Book and ebook collections
Metadata and indexing
Deputy Library Director

Bestånds- och medieutveckling 
Boksamlingen och e-böcker 
Katalogisering, innehållsbeskrivning, metadata
Ställföreträdande bibliotekschef

Cavonius, Barbara
Publications Secretary
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1376
(internal 376)
barbara.cavonius@hanken.fi

Publishing of the School's publication series (doctoral theses, research reports and working papers)

Publicering av högskolans publikationsserier (doktorsavhandlingar, forskningsrapporter, working papers)

Publiceringsrådgivning

Dube, Marianne
Information Specialist, Doctoral Student
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1264
(internal 264)
marianne.dube@hanken.fi

Teaching and support in information search. Responsible for RefWorks and article databases.

Undervisning och handledning i informationssökning

Referensteknik och RefWorks

Granberg, Anne
Assistant Librarian
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1398
(internal 398)
anne.granberg@hanken.fi

Acqusitions and Cataloging (Printed books and journals, Hankens Master thesis)
Course book collection 
Interlibrary loans and Document Delivery

Anskaffning och katalogisering 
(Tryckta böcker, tidskrifter och Hankens pro-gradun) 
Kursbokssamlingen 
Fjärrlån och dokumentleverans

Hindersson-Söderholm, Tua
Library Director
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1408
(internal 408)
tua.hindersson-soderholm@hanken.fi

Management and administration
Development and projects 
Library co-operation networks
Library statistics
Acqusitions (online material) 

Ledning och administration
Utveckling och projekt 
Konsortier och bibliotekssamarbete
Nationell biblioteksstatistik
Anskaffning (elektroniska resurser) 

Lönnberg, Vilhelm
Information Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 50 593 0710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

Teaching and support in information search.

Responsible for RefWorks and article databases.

Undervisning och handledning i informationssökning

Referensteknik och RefWorks

Malmsten, Helen
Avdelningssekreterare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1208
(internal 208)
helen.malmsten@hanken.fi
Selmani, Erika Elisabet
Library Assistant
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1272
(internal 272)
erika.selmani@hanken.fi

Shelving and marking library material 
Customer service
Mail and copies

Uppställning och märkning av material 
Kundservice
Post och kopiering

Weckström, Mona
Assistant Librarian
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1267
(internal 267)
mona.weckstrom@hanken.fi

Service Desk  
Technical maintenance of the facilities and literature collections 
Invoicing, clerical work 
Selling publications

Servicediskansvarig 
Tidskriftshantering 
Tekniskt underhåll (bibliotekets utrymmen och litteratursamlingen)
Fakturering och kontorsärenden

Welling, Patrik Juhana
Systems Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1268
(internal 268)
patrik.welling@hanken.fi

Records management, Dynasty

CRIS administration, Haris

Digital Repository, DHanken

Library systems administration

 

Ärendehantering, Dynasty

Administration av forskningsdatabasen Haris

Digitala arkivet DHanken

Administration av bibliotekssystemen

Pages