Research

Research and recent publications of the Centre for languages and business communication

For information about the research activities of the Centre for languages and business communication, please visit HARIS (Hanken Research Information System).

Recent publications

In the research database you will find all research activity.
To the research database

2017

2017 Stolt, S, Vuolama-Ristola, M 'Mötesteknik - Kokoustekniikka' Finelc Newsletter,
2017 Kuzay, S, Schlabach, J, Schulze, H 'Der 25. DaF-Tag: Kontinuität durch Wandel' Finelc Newsletter,
2017 Kuronen, K, Mononen, M, Vuori-Miettinen, M, Halonen, I, Kuzay, S, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 9 : Übungen'
2017 Kuronen, K, Mononen, M, Halonen, I, Kuzay, S, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 8 : Übungen'

2016

2016 Harju-Luukkainen, H, Stolt, S 'Språkbadet är vägen till funktionell tvåspråkighet i Finland' Kognition & Pædagogik,
2016 Huovinen, A, Timonen, E, Leino, T, Seppälä, T, Eräranta, K, Vina, S 'HIDE Helsinki-identiteettejä – elokuvakerronta kaupunginosien suunnittelutyökaluna'
2016 Halonen, I, Kuronen, K, Kuzay, S, Schröder, C, Mononen, M, Vuori-Miettinen, M 'Kompass Deutsch Neu 9 : Texte'
2016 Stolt, S 'Vägen till vitsordet'
2016 Lassus, J 'Boktipset' Hanken : en alumntidskrift från Svenska handelshögskolan,

2015

2015 Höglund, M 'Konservatorn med hela världen som arbetsfält' Hufvudstadsbladet,
2015 Peltola, K, Ahonen, L 'Tuplatekstityksestäkö avain oppimateriaalikielen ja arkisuomen välisiin eroihin?' Kieli, koulutus ja yhteiskunta ,
2015 Lassus, J 'Så här ska det låta' Språkbruk,

2014

2014 Huovinen, A 'Suomalaista vaalimainontaa leimaa keskihakuisuus' Helsingin Sanomat,
2014 Huovinen, A 'Toiseuden paikkoja politiikan kentällä. Lektio.' Kulttuurintutkimus,
2014 Harju-Luukkainen, H, Nissinen, K, Stolt, S, Vettenranta, J 'PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna'
2014 Harju-Luukkainen, H, Nissinen, K, Stolt, S, Vettenranta, J 'PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland'
2014 Hiltunen, T, Mäkinen, M 'Formulaic Language in Economics Papers'
2014 Kuronen, K, Mononen, M, Vuori-Miettinen, M, Halonen, I, Kuzay, S, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 9'
2014 Kuronen, K, Mononen, M, Halonen, I, Kuzay, S, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 8'
2014 Halonen, I, Kuronen, K, Kuzay, S, Schröder, C, Mononen, M, Vuori-Miettinen, M 'Kompass Deutsch Neu 9'
2014 Halonen, I, Kuronen, K, Kuzay, S, Mononen, M, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 8'
2014 Granvik, A, Sippola, E 'Espanja ja portugali Amerikassa'

2013

2013 Forsskåhl, M 'Skopos vid översättning av tal' KIASM. Acta Translatologica Helsingiensia,
2013 Tandefelt, M 'Viipurinruotsalaiset'
2013 Tandefelt, M 'Prima vara!'
2013 Lassus, J 'Översättaren år 2012' Språkbruk,

2012

2012 Mäkinen, M, Stenroos, M, Saerheim, I 'Language Contact and Development around the North Sea'
2012 Kuzay, S 'Kompass Deutsch Neu 9'
2012 Kuzay, S 'Kompass Deutsch Neu 8,'
2012 Granvik, A 'De "de"'
2012 Nilsson-Väre, M, Kammonen, P 'Language Bridge from East to West'
2012 Tandefelt, M 'Semlan toppar ligan' Språkbruk,

2011

2011 Tandefelt, M 'Finlandssvenska i Sverige – hur fungerar det?' Källan: Svenska litteratursällskapet informerar ,
2011 Stolt, S 'Den gamle herrn'

2010

2010 Lassus, J 'Könsneutrala termer behövs' Hufvudstadsbladet,
2010 Lassus, J 'Onko äitiyspakkaus siis vain äideille?' Helsingin Sanomat,
2010 Lassus, J 'Betydelser i barnfamiljsbroschyrer' Källan: Svenska litteratursällskapet informerar ,
2010 Kuronen, K, Mononen, M, Vuori-Miettinen, M, Halonen, I, Kuzay, S, Schröder, C, Wenke, A 'Kompass Deutsch neu 9'
2010 Kuronen, K, Halonen, I, Kuzay, S, Mononen, M, Schröder, C 'Kompass Deutsch neu 8'
2010 Lassus, J 'SFL och översättningsforskning' KIASM. Acta Translatologica Helsingiensia,
2010 Lassus, J 'Boktipset' Hanken Tidskrift från Svenska handelshögskolan ,
2010 Lassus, J 'Hur ska vi stimulera svenskan i skolan?' Språkbruk,

2009

2009 Forsskåhl, M 'Konstruktioner i interaktion'
2009 Kuzay, S, Halonen, I, Kuronen, K, Mononen, M, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 9'
2009 Tandefelt, M 'Ganska skoj, men inte så lärorikt.' Språkbruk,
2009 Kuzay, S, Halonen, I, Kuronen, K, Mononen, M, Schröder, C 'Kompass Deutsch Neu 8'
2009 Tandefelt, M 'Språket vi äger samman' Biblis : kvartalstidskrift för bokvänner,
2009 Sipola, S 'Ett dopp i vuxenspråkbad' Poppis : Svensklärarna i Finland rf:s medlemstidning ,