Press releases

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

17.01.2018: Hanken and Arcada join forces in unique student housing

The foundation stone of the new eight storey building on the Arcada Campus in Arabianranta was put up on 17 January 2018. The house is the result of Arcada’s and Hanken’s long term co-operation.

The house combines student housing and a sports centre in a unique way. There will be apartments in the lower levels and a sports center that include a fitness gym and a test laboratory in levels 6-8. The construction is expected to be finished in 2019.

For a long time Arcada has planned to complete the campus with a sports hall. In building the centre on top of additional student housing makes us able to offer over a hundred more apartments in the area, says Arcada’s rector and the president of the Arcada foundation Henrik Wolff.

When the building is completed in January 2019 there will be over 600 student apartments in the area. The student housing project is part of the strategic co-operation between Arcada and Hanken. The student housing is built by Fastighets Ab Majsporten, owned by Hanken (40%) and Arcada (60%). The sports centre is built by Fastighets Ab Arcadahallen, owned by the Arcada Foundation.

According to Hanken’s rector Karen Spens there are synergies in the co-operation with Arcada and the opportunity to invest in housing is valuable.

-The co-operation gives us advantages that would not have been possible had we acted separately. We are very pleased with our joint projects and the new possibilities created by joining forces, says Spens.

The modern student housing in the Arcada campus is very popular and the new apartments are expected to attract new tenants quickly when they are finished in January 2019.

The sports centre provides Arcada with top equipped spaces for education and research. It will mainly serve Arcada, but it will also be possible to rent the rooms.

More information:

Karen Spens, rector for Hanken, phone 050 564 3742

 

17.01.2018: Hankenin ja Arcadan ainutlaatuisen taloprojektin peruskivi on muurattu

Kahdeksankerroksisen talon peruskivi muurattiin 17.1.2018. Talo, joka rakennetaan Arcadan kampukselle Arabianrantaan, on syntynyt korkeakoulujen pitkäjänteisestä yhteistyön tuloksena. Talon alimpiin kerroksiin tulee 103 opiskelija-asuntoa ja kerroksiin 6-8 huippuvarusteltu urheiluhalli kuntosaleineen ja testilaboratorioineen. Suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu tammikuussa 2019.

Arcada on pitkään suunnitellut täydentävänsä kampusalueen urheiluhallilla. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu rakentaa halli opiskelijaasuntojen päälle on antanut meille mahdollisuuden tarjota kampusalueella noin sata opiskelija-asuntoa lisää, toteaa Yrkeshögskolan Arcada Ab:n rehtori sekä Stiftelsen Arcadan toimitusjohtaja Henrik Wolff.

Kun talo valmistuu tammikuussa 2019, alueella on kaikkiaan noin 600 opiskelija-asuntoa.

Rakennushanke on osa Arcadan ja Hankenin strategista korkeakouluyhteistyötä. Opiskelija-asunnot rakennuttaa Fastighets Ab Majsporten, josta Hanken omistaa 40 % ja Stiftelsen Arcada loput. Stiftelsen Arcadan omistama Fastighets Ab Arcadahallen vastaa kokonaisuudessaan urheiluhallin rakentamisesta.

Tämä rakennushanke vakiinnuttaa Arcadan ja Hankenin strategisen yhteistyön, kiteyttää Wolff.

Hankenin rehtorin Karen Spensin mukaan yhteistyö Arcadan kanssa antaa synergiaetuja ja hän pitää mahdollisuutta sijoittaa opiskelija-asuntoihin arvokkaana.

Edut yhteisistä ratkaisuista ja toiminnan kehittämisestä yhdessä eivät olisi saavutettavissa erikseen. Olemme hyvin mielissämme yhteistyöstä ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, sanoo Spens.

Nykyaikaiset opiskelija-asunnot Arabianrannan kampusalueella ovat erittäin suosittuja ja todennäköisesti myös uudet asunnot löytävät asukkaat hyvinkin nopeasti, kun ne valmistuvat tammikuussa 2019.

Stiftelsen Arcadanin rakentamassa urheiluhallissa on huippuvarustellut koulutustilat sekä moderni testilaboratorio, jotka tukevat Arcadan urheilu-, fysioterapia- ja kuntoutustutkimusta ja opetusta. Urheiluhalli palvelee pääosin Arcadaa, mutta tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille.

Tietoja opiskelija-asunnoista ja Arcadahallenista:

Fastighets Ab Majsporteniin tulee yhteensä 103 asuntoa: 85 yksiötä, 14 kaksiota ja neljä kolmiota. Asunnot ovat pinta-alaltaan 21 m²- 56 m². Urheiluhalli (Fastighets Ab Arcadahallen) rakennetaan opiskelija-asuntojen päälle.

Rakennushankkeeseen osallistuu Stiftelsen Arcadan lisäksi myös Hanken Svenska handelshögskolan, joka omistaa 40,3 % rakenteilla olevista asunnoista (Fastighets Ab Majsporten).

Projektin rakennuttajana toimii Stiftelsen Arcadan kiinteistöyhtiö Fastighets Ab Arcada Nova. Opiskelija-asunnot on suunnitellut arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Ab ja projektin konsulttina toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Projekti Fastighets Ab Majsportenin valmistuttua Arabian kampusalueella on yhteensä 610 modernia opiskelija-asuntoa. Kampusalueella sijaitsee opiskelija-asuntojen lisäksi Arcada-talo, jossa toimii ammattikorkeakoulu Arcada sekä Cor-talo, joka on opiskelijakunta ASK: n oma talo. Kampuksella toimii myös ammattioppilaitos Prakticum. Lähellä sijaitsevat myös Ammattikorkeakoulu Diakin toimitilat.

Lisätietoja hankkeesta:

Karen Spens, Hankenin rehtori, puh. 050 564 3742

19.01.2018 Doctoral thesis: Sustainable development in emerging markets requires active market organising

New research suggests that a democratization of the market economy is necessary for sustainable development. In order to tackle climate change, inequality and migratory movements, traditionally powerless actors need to participate in market organising processes.

Sustainable development refers to a balance between the social, ecological and economical. In her doctoral dissertation “Early-phase market organizing in subsistence settings”, Sara Lindeman studies how informal trade in urban slum areas is gradually organised into markets. The empirical work is done in East-Africa, India and Brazil. The studies examine when market organising can lift people out of poverty, and provides insight into market organising for sustainable development at large.

Established economic theories claim that markets are best organised through a “laissez-faire”- attitude. My research shows that empowerment of disadvantaged groups to actively participate in market organising processes is necessary for sustainable development, says Lindeman.

Current power structures benefit from the fact that market organising processes tend to remain invisible and unspoken. This makes it more difficult to do the reforms of the economic system that are needed for sustainable development. Lindeman develops conceptual tools to understand and influence market organising at an early stage

Path dependence is strong in market organising. Steering the process towards greater power-distribution and sustainable development from the outset is easier than changing established institutions. There is a potential for innovative and sustainable market organising in emerging markets, says Lindeman.

The research is based on several ethnographic studies and published in three journals. The public defens takes place on Friday the 19th of January, 2018, as part of Marketing research at Hanken School of Economics.

Time: 19.1.2018 kl. 12.00
Place: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

More information:

Sara Lindeman, + 358 50 448 5040

Background materials:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-pho...
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

 

19.01.2018 Väitöskirja: Kestävä talous kehitysmaissa edellyttää markkinatalouden aktiivista kehittämistä

Kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää markkinatalouden demokratisointia. Jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen, epätasa-arvon ja maahanmuuttovirtausten tuomiin haasteisiin, on perinteisesti voimattomien toimijoiden päästävä osallistumaan markkinatalouteen.

Kestävässä kehityksessä sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset tavoitteet ovat tasapainossa. Väitöskirjassaan "Early-phase market organizing in subsistence settings" Sara Lindeman tutkii kuinka epävirallinen kaupankäynti urbaaneissa slummeissa Itä-Afrikassa, Intiassa ja Brasiliassa järjestäytyy asteittain markkinoiksi. Tutkimus selkiyttää sitä, miten markkinoita voidaan järjestää niin että ihmiset nousevat köyhyydestä.

Vakiintunut talousteoria väittää, että markkinat järjestyvät tehokkaimmin "laissez-faire" -periaatteella. Tutkimukseni sitä vastoin osoittaa, että kestävä kehitys vaatii perinteisesti voimattomien toimijoiden, vähävaraisten ihmisten, naisten ja vähemmistöjen, vahvistamista talouden toimijoina, Lindeman toteaa.

Markkinoita muokkaavat prosessit ovat usein huomaamattomia, mikä tukee olemassa olevia valtarakenteita ja estää uudistumista.

Ajatellaan, että markkinat ovat luonnonvoima, vaikka todellisuudessa päätöksiä tekevät ihmiset, sanoo Lindeman.

Markkinoiden järjestäminen kohti kestävää kehitystä alusta alkaen on helpompaa kuin jo vakiintuneiden instituutioiden muuttaminen. Kun markkinat ovat vasta syntymässä, voisivat ne ottaa kehityksessä harppauksen eteenpäin, esim. siirtyä suoraan langattomiin puhelimiin tai uusiutuvaan energiaan.

- Myös markkinatalous voi kehittyä. Voimme oppia siitä, miten markkinat voidaan järjestää kokonaan uusilla, innovatiivisilla tavoilla kehittyvissä talouksissa, Lindeman sanoo.

Tutkimus perustuu useisiin etnografisiin tutkimuksiin ja se on julkaistu kolmessa tieteellisessä artikkelissa. Sara Lindeman väittelee aiheesta perjantaina 19. tammikuuta 2018. Hänen väitöskirjansa kuuluu ruotsinkielisen kauppakorkeakoulu Hankenin markkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 19.1.2018 kl. 12.00
Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittäjä: Professori Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professori Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Lisätietoja:

Sara Lindeman, puh. 050 448 5040

Taustamateriaalia (mm kuvia):

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

19.01.2018: The number of international applicants to Hanken doubled

The application period to Hanken’s Master’s programmes closed on Wednesday 17 January. Hanken received a total of 582 applications.

Hanken is very content with the result. The total number of applications increased with over 60% from 354 in 2017 to 582 this year. The increase shows that Hanken is an attractive option also internationally.

The increase in number of applicants outside EU/EEA was particularly high. Hanken received more than double the amount of applications compared to last year (156 in 2017, 397 in 2018). This demonstrates that Hanken’s high quality programme is an internationally attractive option also after the tuition fees have been introduced.

- We have strict application criteria to ensure the quality in our education. We are pleased to see that this many international students have chosen Hanken as their first priority, says Minna Martikainen, Dean of Education at Hanken.

A total of 76 nationalities applied to Hanken this year. The great diversity is very positive as it creates genuinely international student groups. The non-EU/EEA applicants come from countries like Ghana, Nigeria, Vietnam, Pakistan and China.

More information:

Minna Martikainen, Dean
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

19.01.2018: Kansainvälisten hakijoiden määrä kaksinkertaistui

Hakuaika Hankenin englanninkieliseen maisteriohjelmaan umpeutui keskiviikkona 17 tammikuuta 2018. Ohjelmaan tuli yhteensä 582 hakemusta.

Hanken on tulokseen hyvin tyytyväinen. Yhteenlaskettu hakijamäärä nousi yli 60 %:lla 354:stä hakijasta vuonna 2017 tämän vuoden 582 hakijaan. Lisääntynyt hakijamäärä on osoitus siitä, että Hanken on varteenotettava vaihtoehto myös ulkomailla.

Erityisen merkittävästi lisääntyi hakijamäärä EU/EES-alueen ulkopuolelta. Näiden hakemusten määrä enemmän kuin kaksinkertaistui verrattuna viime vuoteen (2017: 156 ja 2018: 397). Hankenin korkealaatuinen ohjelma houkuttelee siis opiskelijoita myös lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen.

- Asetamme hakijoillemme korkeat vaatimukset jotta pystymme takaamaan koulutuksen laadun. Olemme hyvin iloisia, että näinkin moni kansainvälinen hakija on valinnut juuri Hankenin, toteaa vararehtori Minna Martikainen.

Hakemuksen lähetti tällä erää edustajia yli 76:sta kansallisuudesta. Tällainen moninaisuus on erittäin positiivista, sillä on tärkeätä saada muodostettua aidosti kansainvälisiä opiskelijaryhmiä. Tänä vuonna eniten hakemuksia EU/EES-maiden ulkopuolelta tuli Ghanasta, Nigeriasta, Vietnamista, Pakistanista ja Kiinasta.

09.03.2018: Hanken student William von der Pahlen awarded this year's Anders Wall scholarship

This year’s Anders Wall scholarship is awarded to Hanken student William von der Pahlen. The scholarship of 125 000 SEK is the biggest one awarded to a student at Hanken. The award ceremony will take place later today at the concert house Musikaliska Akademien in Stockholm.

In addition to his studies at Hanken, William is a serial entrepreneur who has contributed to the public opinion through the podcast #futucast. He now has a global podcast “The Impossible Show” in the making. The new podcast will feature successful people from all over the world and a few big names have already committed to the project. On top of his podcast projects, William is currently mostly engaged in developing his companies within Indagatus Group. Indagatus Group consists of Indagatus and Helsinki Concierge.

William has enormous potential and is a role model to other young entrepreneurs both at Hanken and nationally.

- It’s a great honour to be awarded this scholarship. I wanted to become a member of the Wallumni-network since the day I first heard about it. To me it’s yet another proof of being on the right track as an entrepreneur, says William. I will use the scholarship to launch the new podcast The Impossible Show, in which we interview the world’s most successful people.

The Anders Wall Foundation annually awards 2 MSEK in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni, that arranges regular meetings for its members.


More information:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

09.03.2018: Hankenin opiskelijalle William von der Pahlenille Anders Wallin stipendi

Hankenin opiskelija William von der Pahlen on tämän vuoden Anders Wall -stipendin saaja. Anders Wall -stipendi on suuruudeltaan 125 000 SEK ja se on suurin Hankenin opiskelijan saama stipendi. Stipendi jaetaan illalla Musikaliska Akademien -konserttisalissa Tukholmassa.

Williamilla on monta rautaa tulessa. Hän perustanut useita omia yrityksiä ja saanut aikaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua podcastinsa #futucastin välityksellä. Hänen tarkoituksensa on toteuttaa samankaltainen, maailmanlaajuinen podcast nimeltä ”The Impossible Show”, johon hän on jo onnistunut saamaan joitain merkittäviä puhujia. William on täynnä potentiaalia ja hän toimii esikuvana muille nuorille yrittäjille niin Hankenissa kuin kansallisella tasolla.

Tällä hetkellä William on keskittynyt ensisijaisesti kehittämään Indagatus Groupia, joka koostuu yrityksistä Indagatus ja Helsinki Concierge. Lisäksi hän tuottaa podcastia #futucast.

- Stipendin saaminen on minulle suuri kunnia. Wallumni-verkosto on jotain, jonka jäseneksi olen halunnut päästä siitä asti kun ensimmäisen kerran kuulin siitä. Stipendi on minulle myös merkki siitä, että olen yrittäjyydessäni oikealla tiellä, sanoo William.

- Tulen käyttämään stipendin ”The Impossible Show” -podcastin lanseeraamiseen. Haastattelemme tässä podcastissa maailman menestyneimpiä ihmisiä, jatkaa William.

Anders Wall -säätiö jakaa vuosittain runsaat 2 miljoonaa ruotsin kruunua stipendeinä ja opintoavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimukseen, yrittäjyyteen, kansainvälisiin opintoihin ja kulttuuriin. Anders Wall -säätiö tuo yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria Wallumni-verkostoksi, jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti.

Lisätietoja:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

 

10.04.2018: Wärtsilän Roger Holm nimitetty Hankenin hallitukseen

  Hanken Svenska handelshögskolan on nimittänyt Roger Holmin hallituksen uudeksi jäseneksi. Holm on Wärtsilä Marine Solutionsin johtaja ja johtokunnan jäsen.

  -Olemme hyvin tyytyväisiä Roger Holmin valintaan, sanoo professori Eva Liljeblom. Holm on tehnyt vakuuttavan uran johon sisältyy mm. huipputehtäviä Wärtsilällä. Hänen nimityksensä myötä Hanken vahvistaa entisestään siteitään elinkeinoelämään.

  Roger Holm on syntynyt vuonna 1972 ja hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Hankenilta pääaineenaan rahoitus.

  Holm seuraa hallituksessa Anna Häggblomia, joka eroaa omasta pyynnöstään. Hanken kiittää Häggblomia hänen panoksestaan hallituksen jäsenenä.

  Hallituksessa on kymmenen jäsentä joista neljä edustaa elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Muut ulkopuoliset jäsenet ovat Björn Wahlroos (hallituksen puheenjohtaja, Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (toimitusjohtaja, Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse) sekä Lars Ågren (korkeakoulujohtaja, Handelshögskolan i Stockholm). Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2018.

  Lisätietoja:

  Eva Liljeblom
  Professori
  040 352 1291
  eva.liljeblom@hanken.fi

  10.04.2018: Roger Holm appointed Member of the Board

  Hanken School of Economics has appointed Roger Holm, President Marine Solutions & Executive Vice President at Wärtsilä, as a new member of the Board.

  We are very pleased to have Roger Holm join the board, says Professor Eva Liljeblom, Chair of the University Council. He has a strong corporate record of accomplishments, including several top positions at Wärtsilä and connects Hanken even closer to the corporate world.

  Roger Holm (1972) holds a Master’s degree in Finance from Hanken in Vaasa.

  Holm will replace Anna Häggblom on the board. Hanken School of Economics wishes to extend a big thank you to Anna Häggblom for her efforts as member of the Board.

  The Board of Hanken School of Economics has ten members of which four represent external stakeholders. The other three external members are Björn Wahlroos (Chairman of the Baord, Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (managing director, Signe and Ane Gyllenberg Foundation) and Lars Ågren (Senior Executive Vice President, Stockholm School of Economics). The mandate of the current Board expires 31 December 2018.

  To the top