Press releases

Press releases in Swedish can be found by changing the site's language to Swedish.

17.01.2018: Hanken and Arcada join forces in unique student housing

The foundation stone of the new eight storey building on the Arcada Campus in Arabianranta was put up on 17 January 2018. The house is the result of Arcada’s and Hanken’s long term co-operation.

The house combines student housing and a sports centre in a unique way. There will be apartments in the lower levels and a sports center that include a fitness gym and a test laboratory in levels 6-8. The construction is expected to be finished in 2019.

For a long time Arcada has planned to complete the campus with a sports hall. In building the centre on top of additional student housing makes us able to offer over a hundred more apartments in the area, says Arcada’s rector and the president of the Arcada foundation Henrik Wolff.

When the building is completed in January 2019 there will be over 600 student apartments in the area. The student housing project is part of the strategic co-operation between Arcada and Hanken. The student housing is built by Fastighets Ab Majsporten, owned by Hanken (40%) and Arcada (60%). The sports centre is built by Fastighets Ab Arcadahallen, owned by the Arcada Foundation.

According to Hanken’s rector Karen Spens there are synergies in the co-operation with Arcada and the opportunity to invest in housing is valuable.

-The co-operation gives us advantages that would not have been possible had we acted separately. We are very pleased with our joint projects and the new possibilities created by joining forces, says Spens.

The modern student housing in the Arcada campus is very popular and the new apartments are expected to attract new tenants quickly when they are finished in January 2019.

The sports centre provides Arcada with top equipped spaces for education and research. It will mainly serve Arcada, but it will also be possible to rent the rooms.

More information:

Karen Spens, rector for Hanken, phone 050 564 3742

17.01.2018: Hankenin ja Arcadan ainutlaatuisen taloprojektin peruskivi on muurattu

Kahdeksankerroksisen talon peruskivi muurattiin 17.1.2018. Talo, joka rakennetaan Arcadan kampukselle Arabianrantaan, on syntynyt korkeakoulujen pitkäjänteisestä yhteistyön tuloksena. Talon alimpiin kerroksiin tulee 103 opiskelija-asuntoa ja kerroksiin 6-8 huippuvarusteltu urheiluhalli kuntosaleineen ja testilaboratorioineen. Suunnitelmien mukaan rakennus valmistuu tammikuussa 2019.

Arcada on pitkään suunnitellut täydentävänsä kampusalueen urheiluhallilla. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu rakentaa halli opiskelijaasuntojen päälle on antanut meille mahdollisuuden tarjota kampusalueella noin sata opiskelija-asuntoa lisää, toteaa Yrkeshögskolan Arcada Ab:n rehtori sekä Stiftelsen Arcadan toimitusjohtaja Henrik Wolff.

Kun talo valmistuu tammikuussa 2019, alueella on kaikkiaan noin 600 opiskelija-asuntoa.

Rakennushanke on osa Arcadan ja Hankenin strategista korkeakouluyhteistyötä. Opiskelija-asunnot rakennuttaa Fastighets Ab Majsporten, josta Hanken omistaa 40 % ja Stiftelsen Arcada loput. Stiftelsen Arcadan omistama Fastighets Ab Arcadahallen vastaa kokonaisuudessaan urheiluhallin rakentamisesta.

Tämä rakennushanke vakiinnuttaa Arcadan ja Hankenin strategisen yhteistyön, kiteyttää Wolff.

Hankenin rehtorin Karen Spensin mukaan yhteistyö Arcadan kanssa antaa synergiaetuja ja hän pitää mahdollisuutta sijoittaa opiskelija-asuntoihin arvokkaana.

Edut yhteisistä ratkaisuista ja toiminnan kehittämisestä yhdessä eivät olisi saavutettavissa erikseen. Olemme hyvin mielissämme yhteistyöstä ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, sanoo Spens.

Nykyaikaiset opiskelija-asunnot Arabianrannan kampusalueella ovat erittäin suosittuja ja todennäköisesti myös uudet asunnot löytävät asukkaat hyvinkin nopeasti, kun ne valmistuvat tammikuussa 2019.

Stiftelsen Arcadanin rakentamassa urheiluhallissa on huippuvarustellut koulutustilat sekä moderni testilaboratorio, jotka tukevat Arcadan urheilu-, fysioterapia- ja kuntoutustutkimusta ja opetusta. Urheiluhalli palvelee pääosin Arcadaa, mutta tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille.

Tietoja opiskelija-asunnoista ja Arcadahallenista:

Fastighets Ab Majsporteniin tulee yhteensä 103 asuntoa: 85 yksiötä, 14 kaksiota ja neljä kolmiota. Asunnot ovat pinta-alaltaan 21 m²- 56 m². Urheiluhalli (Fastighets Ab Arcadahallen) rakennetaan opiskelija-asuntojen päälle.

Rakennushankkeeseen osallistuu Stiftelsen Arcadan lisäksi myös Hanken Svenska handelshögskolan, joka omistaa 40,3 % rakenteilla olevista asunnoista (Fastighets Ab Majsporten).

Projektin rakennuttajana toimii Stiftelsen Arcadan kiinteistöyhtiö Fastighets Ab Arcada Nova. Opiskelija-asunnot on suunnitellut arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Ab ja projektin konsulttina toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Projekti Fastighets Ab Majsportenin valmistuttua Arabian kampusalueella on yhteensä 610 modernia opiskelija-asuntoa. Kampusalueella sijaitsee opiskelija-asuntojen lisäksi Arcada-talo, jossa toimii ammattikorkeakoulu Arcada sekä Cor-talo, joka on opiskelijakunta ASK: n oma talo. Kampuksella toimii myös ammattioppilaitos Prakticum. Lähellä sijaitsevat myös Ammattikorkeakoulu Diakin toimitilat.

Lisätietoja hankkeesta:

Karen Spens, Hankenin rehtori, puh. 050 564 3742

19.01.2018 Doctoral thesis: Sustainable development in emerging markets requires active market organising

New research suggests that a democratization of the market economy is necessary for sustainable development. In order to tackle climate change, inequality and migratory movements, traditionally powerless actors need to participate in market organising processes.

Sustainable development refers to a balance between the social, ecological and economical. In her doctoral dissertation “Early-phase market organizing in subsistence settings”, Sara Lindeman studies how informal trade in urban slum areas is gradually organised into markets. The empirical work is done in East-Africa, India and Brazil. The studies examine when market organising can lift people out of poverty, and provides insight into market organising for sustainable development at large.

Established economic theories claim that markets are best organised through a “laissez-faire”- attitude. My research shows that empowerment of disadvantaged groups to actively participate in market organising processes is necessary for sustainable development, says Lindeman.

Current power structures benefit from the fact that market organising processes tend to remain invisible and unspoken. This makes it more difficult to do the reforms of the economic system that are needed for sustainable development. Lindeman develops conceptual tools to understand and influence market organising at an early stage

Path dependence is strong in market organising. Steering the process towards greater power-distribution and sustainable development from the outset is easier than changing established institutions. There is a potential for innovative and sustainable market organising in emerging markets, says Lindeman.

The research is based on several ethnographic studies and published in three journals. The public defens takes place on Friday the 19th of January, 2018, as part of Marketing research at Hanken School of Economics.

Time: 19.1.2018 kl. 12.00
Place: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

More information:

Sara Lindeman, + 358 50 448 5040

Background materials:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-pho...
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

 

19.01.2018 Väitöskirja: Kestävä talous kehitysmaissa edellyttää markkinatalouden aktiivista kehittämistä

Kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää markkinatalouden demokratisointia. Jotta voimme vastata ilmastonmuutoksen, epätasa-arvon ja maahanmuuttovirtausten tuomiin haasteisiin, on perinteisesti voimattomien toimijoiden päästävä osallistumaan markkinatalouteen.

Kestävässä kehityksessä sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset tavoitteet ovat tasapainossa. Väitöskirjassaan "Early-phase market organizing in subsistence settings" Sara Lindeman tutkii kuinka epävirallinen kaupankäynti urbaaneissa slummeissa Itä-Afrikassa, Intiassa ja Brasiliassa järjestäytyy asteittain markkinoiksi. Tutkimus selkiyttää sitä, miten markkinoita voidaan järjestää niin että ihmiset nousevat köyhyydestä.

Vakiintunut talousteoria väittää, että markkinat järjestyvät tehokkaimmin "laissez-faire" -periaatteella. Tutkimukseni sitä vastoin osoittaa, että kestävä kehitys vaatii perinteisesti voimattomien toimijoiden, vähävaraisten ihmisten, naisten ja vähemmistöjen, vahvistamista talouden toimijoina, Lindeman toteaa.

Markkinoita muokkaavat prosessit ovat usein huomaamattomia, mikä tukee olemassa olevia valtarakenteita ja estää uudistumista.

Ajatellaan, että markkinat ovat luonnonvoima, vaikka todellisuudessa päätöksiä tekevät ihmiset, sanoo Lindeman.

Markkinoiden järjestäminen kohti kestävää kehitystä alusta alkaen on helpompaa kuin jo vakiintuneiden instituutioiden muuttaminen. Kun markkinat ovat vasta syntymässä, voisivat ne ottaa kehityksessä harppauksen eteenpäin, esim. siirtyä suoraan langattomiin puhelimiin tai uusiutuvaan energiaan.

- Myös markkinatalous voi kehittyä. Voimme oppia siitä, miten markkinat voidaan järjestää kokonaan uusilla, innovatiivisilla tavoilla kehittyvissä talouksissa, Lindeman sanoo.

Tutkimus perustuu useisiin etnografisiin tutkimuksiin ja se on julkaistu kolmessa tieteellisessä artikkelissa. Sara Lindeman väittelee aiheesta perjantaina 19. tammikuuta 2018. Hänen väitöskirjansa kuuluu ruotsinkielisen kauppakorkeakoulu Hankenin markkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 19.1.2018 kl. 12.00
Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Vastaväittäjä: Professori Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professori Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Lisätietoja:

Sara Lindeman, puh. 050 448 5040

Taustamateriaalia (mm kuvia):

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946

19.01.2018: The number of international applicants to Hanken doubled

The application period to Hanken’s Master’s programmes closed on Wednesday 17 January. Hanken received a total of 582 applications.

Hanken is very content with the result. The total number of applications increased with over 60% from 354 in 2017 to 582 this year. The increase shows that Hanken is an attractive option also internationally.

The increase in number of applicants outside EU/EEA was particularly high. Hanken received more than double the amount of applications compared to last year (156 in 2017, 397 in 2018). This demonstrates that Hanken’s high quality programme is an internationally attractive option also after the tuition fees have been introduced.

- We have strict application criteria to ensure the quality in our education. We are pleased to see that this many international students have chosen Hanken as their first priority, says Minna Martikainen, Dean of Education at Hanken.

A total of 76 nationalities applied to Hanken this year. The great diversity is very positive as it creates genuinely international student groups. The non-EU/EEA applicants come from countries like Ghana, Nigeria, Vietnam, Pakistan and China.

More information:

Minna Martikainen, Dean
Minna.martikainen@hanken.fi
040 3521 460

19.01.2018: Kansainvälisten hakijoiden määrä kaksinkertaistui

Hakuaika Hankenin englanninkieliseen maisteriohjelmaan umpeutui keskiviikkona 17 tammikuuta 2018. Ohjelmaan tuli yhteensä 582 hakemusta.

Hanken on tulokseen hyvin tyytyväinen. Yhteenlaskettu hakijamäärä nousi yli 60 %:lla 354:stä hakijasta vuonna 2017 tämän vuoden 582 hakijaan. Lisääntynyt hakijamäärä on osoitus siitä, että Hanken on varteenotettava vaihtoehto myös ulkomailla.

Erityisen merkittävästi lisääntyi hakijamäärä EU/EES-alueen ulkopuolelta. Näiden hakemusten määrä enemmän kuin kaksinkertaistui verrattuna viime vuoteen (2017: 156 ja 2018: 397). Hankenin korkealaatuinen ohjelma houkuttelee siis opiskelijoita myös lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen.

- Asetamme hakijoillemme korkeat vaatimukset jotta pystymme takaamaan koulutuksen laadun. Olemme hyvin iloisia, että näinkin moni kansainvälinen hakija on valinnut juuri Hankenin, toteaa vararehtori Minna Martikainen.

Hakemuksen lähetti tällä erää edustajia yli 76:sta kansallisuudesta. Tällainen moninaisuus on erittäin positiivista, sillä on tärkeätä saada muodostettua aidosti kansainvälisiä opiskelijaryhmiä. Tänä vuonna eniten hakemuksia EU/EES-maiden ulkopuolelta tuli Ghanasta, Nigeriasta, Vietnamista, Pakistanista ja Kiinasta.

09.03.2018: Hanken student William von der Pahlen awarded this year's Anders Wall scholarship

This year’s Anders Wall scholarship is awarded to Hanken student William von der Pahlen. The scholarship of 125 000 SEK is the biggest one awarded to a student at Hanken. The award ceremony will take place later today at the concert house Musikaliska Akademien in Stockholm.

In addition to his studies at Hanken, William is a serial entrepreneur who has contributed to the public opinion through the podcast #futucast. He now has a global podcast “The Impossible Show” in the making. The new podcast will feature successful people from all over the world and a few big names have already committed to the project. On top of his podcast projects, William is currently mostly engaged in developing his companies within Indagatus Group. Indagatus Group consists of Indagatus and Helsinki Concierge.

William has enormous potential and is a role model to other young entrepreneurs both at Hanken and nationally.

- It’s a great honour to be awarded this scholarship. I wanted to become a member of the Wallumni-network since the day I first heard about it. To me it’s yet another proof of being on the right track as an entrepreneur, says William. I will use the scholarship to launch the new podcast The Impossible Show, in which we interview the world’s most successful people.

The Anders Wall Foundation annually awards 2 MSEK in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni, that arranges regular meetings for its members.


More information:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

09.03.2018: Hankenin opiskelijalle William von der Pahlenille Anders Wallin stipendi

Hankenin opiskelija William von der Pahlen on tämän vuoden Anders Wall -stipendin saaja. Anders Wall -stipendi on suuruudeltaan 125 000 SEK ja se on suurin Hankenin opiskelijan saama stipendi. Stipendi jaetaan illalla Musikaliska Akademien -konserttisalissa Tukholmassa.

Williamilla on monta rautaa tulessa. Hän perustanut useita omia yrityksiä ja saanut aikaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua podcastinsa #futucastin välityksellä. Hänen tarkoituksensa on toteuttaa samankaltainen, maailmanlaajuinen podcast nimeltä ”The Impossible Show”, johon hän on jo onnistunut saamaan joitain merkittäviä puhujia. William on täynnä potentiaalia ja hän toimii esikuvana muille nuorille yrittäjille niin Hankenissa kuin kansallisella tasolla.

Tällä hetkellä William on keskittynyt ensisijaisesti kehittämään Indagatus Groupia, joka koostuu yrityksistä Indagatus ja Helsinki Concierge. Lisäksi hän tuottaa podcastia #futucast.

- Stipendin saaminen on minulle suuri kunnia. Wallumni-verkosto on jotain, jonka jäseneksi olen halunnut päästä siitä asti kun ensimmäisen kerran kuulin siitä. Stipendi on minulle myös merkki siitä, että olen yrittäjyydessäni oikealla tiellä, sanoo William.

- Tulen käyttämään stipendin ”The Impossible Show” -podcastin lanseeraamiseen. Haastattelemme tässä podcastissa maailman menestyneimpiä ihmisiä, jatkaa William.

Anders Wall -säätiö jakaa vuosittain runsaat 2 miljoonaa ruotsin kruunua stipendeinä ja opintoavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimukseen, yrittäjyyteen, kansainvälisiin opintoihin ja kulttuuriin. Anders Wall -säätiö tuo yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria Wallumni-verkostoksi, jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti.

Lisätietoja:
William von der Pahlen
william@vonderpahlen.com

10.04.2018: Wärtsilän Roger Holm nimitetty Hankenin hallitukseen

  Hanken Svenska handelshögskolan on nimittänyt Roger Holmin hallituksen uudeksi jäseneksi. Holm on Wärtsilä Marine Solutionsin johtaja ja johtokunnan jäsen.

  -Olemme hyvin tyytyväisiä Roger Holmin valintaan, sanoo professori Eva Liljeblom. Holm on tehnyt vakuuttavan uran johon sisältyy mm. huipputehtäviä Wärtsilällä. Hänen nimityksensä myötä Hanken vahvistaa entisestään siteitään elinkeinoelämään.

  Roger Holm on syntynyt vuonna 1972 ja hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Hankenilta pääaineenaan rahoitus.

  Holm seuraa hallituksessa Anna Häggblomia, joka eroaa omasta pyynnöstään. Hanken kiittää Häggblomia hänen panoksestaan hallituksen jäsenenä.

  Hallituksessa on kymmenen jäsentä joista neljä edustaa elinkeinoelämää ja muita sidosryhmiä. Muut ulkopuoliset jäsenet ovat Björn Wahlroos (hallituksen puheenjohtaja, Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (toimitusjohtaja, Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse) sekä Lars Ågren (korkeakoulujohtaja, Handelshögskolan i Stockholm). Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2018.

  Lisätietoja:

  Eva Liljeblom
  Professori
  040 352 1291
  eva.liljeblom@hanken.fi

  10.04.2018: Roger Holm appointed Member of the Board

  Hanken School of Economics has appointed Roger Holm, President Marine Solutions & Executive Vice President at Wärtsilä, as a new member of the Board.

  We are very pleased to have Roger Holm join the board, says Professor Eva Liljeblom, Chair of the University Council. He has a strong corporate record of accomplishments, including several top positions at Wärtsilä and connects Hanken even closer to the corporate world.

  Roger Holm (1972) holds a Master’s degree in Finance from Hanken in Vaasa.

  Holm will replace Anna Häggblom on the board. Hanken School of Economics wishes to extend a big thank you to Anna Häggblom for her efforts as member of the Board.

  The Board of Hanken School of Economics has ten members of which four represent external stakeholders. The other three external members are Björn Wahlroos (Chairman of the Baord, Sampo, UPM, Nordea), Jannica Fagerholm (managing director, Signe and Ane Gyllenberg Foundation) and Lars Ågren (Senior Executive Vice President, Stockholm School of Economics). The mandate of the current Board expires 31 December 2018.

  26.04.2018: The HUMLOG Institute at the forefront in disaster relief

  The HUMLOG Institute at Hanken School of Economics hosted a seminar on current humanitarian challenges and the state of humanitarian logistics. The seminar was arranged in celebration of the institutes 10th anniversary.

  In his video key note, Pekka Haavisto, Finnish MP and active in international affairs, empahsises the importance of supporting local structures in times of crises and that the needs of beneficiaries have changed over time.

  "Today social media plays a major role in a crisis situation and are vital for people trying to keep track of their families and mobile phones are essential in succeeding in doing so", said Pekka Haavisto.

  Humanitarian veteran Kalle Löövi, director of International Operations at the Finnish Red Cross, also highlighted some improvements in the humanitarian field:

  "The cooperation has increased between relief organisations including also small local actors and commercial actors in the field.  Most importantly the respect for humanitarian workers is still considerable."

  The HUMLOG Institute conducts empirically grounded research on logistics and supply chain management in the humanitarian context and has truly become a hub for humanitarian logistics researchers around the world.

  "Our speakers today gave an up to date view not only on what it takes to deliver aid and make a difference in the lives of beneficiaries, but also on how this field is constantly developing", concluded Gyöngyi Kovács, Erkko Professor in Humanitarian Logistics and co-founder of the Institute.

  The HUMLOG Institute is a joint research institute between Hanken School of Economics and National Defence University of Finland (NDU) and celebrated its 10th anniversary on 25 April 2018. The Institute is by now the largest research centre in humanitarian logistics worldwide.

  More information:

  Gyöngyi Kovacs
  Erkko Professor in Humanitarian Logistics
  gyongyi.kovacs@hanken.fi

  26.04.2018: HUMLOG Institute katastrofiavun etujoukoissa

  Hanken Svenska handelshögskolanissa toimiva HUMLOG Institute isännöi seminaaria, joka käsitteli ajankohtaisia humanitaarisia haasteita ja humanitaarisen logistiikan tilaa. Seminaari järjestettiin instituutin 10-vuotisjuhlan kunniaksi.

  Seminaarin avauspuheenvuoron piti videon välityksellä kansanedustaja Pekka Haavisto, joka toimii aktiivisesti monissa kansainvälisissä tehtävissä. Hän painotti, että kriisiaikoina on tärkeää tukea paikallisia rakenteita ja muistutti, että avuntarvitsijoiden tarpeet ovat ajan myötä muuttuneet.

  - Nykyaikana sosiaalisella medialla on kriisitilanteissa tärkeä rooli ja se on olennainen ihmisille, jotka yrittävät etsiä perheitään. Ilman matkapuhelimia tämä ei onnistuisi, sanoi Pekka Haavisto.

  Myös alan veteraani Kalle Löövi, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustyön johtaja, painotti avustustyössä tapahtunutta edistystä:

  - Yhteistyö kriisiapua järjestävien organisaatioiden välillä on lisääntynyt  ja niihin kuuluu nykyään myös niin pieniä paikallisia kuin alan kaupallisia toimijoita. Avustustyöntekijöitä kunnioitetaan edelleen suuresti, mikä on tämän työn kannalta todella tärkeää.

  HUMLOG Institute tekee empiiristä tutkimusta logistiikasta ja toimitusketjun hallinnasta kriisitilanteissa ja se on nykyään humanitaarisen logistiikan tutkijoiden huippuja maailmassa.

   - Tämänpäiväiset puhujamme loivat ajankohtaisen katsauksen ei vain siihen, mitä tarvitaan avun toimittamiseen ja mikä vaikutus sillä on avuntarvitsijoiden elämään, vaan myös siihen, miten tämä ala koko ajan kehittyy, kiteytti Gyöngyi Kovács, Erkko-professori humanitarisessa logistiikassa ja yksi instituutin perustajista.

  HUMLOG Institute on Hanken Svenska handelshögskolanin ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteinen tutkimuslaitos ja se vietti 10-vuotisjuhlaansa 25. huhtikuuta 2018. Instituutti on nykyään maailman suurin humanitaarisen logistiikan tutkimuskeskus.

  Lisätietoja:

  Gyöngyi Kovács
  Humanitaarisen logistiikan Erkko professori
  gyongyi.kovacs@hanken.fi

  14.05.2018: Hanken & SSE continues to top the Financial times rankings 2018 in Northern Europe as part of SSE

  Hanken & SSE Executive Education is still number one in Northern Europe as a part of Stockholm School of Economics (SSE).

  The annual prestigious Financial Times rankings have once again revealed the top executive education providers among the thousands of providers around the world. Hanken & SSE takes part in the yearly Financial Times rankings as Stockholm School of Economics’ (SSE) joint venture with Hanken in Finland. Stockholm School of Economics (SSE) continues to maintain its position in the ranking as the top executive education provider in Northern Europe in all categories. In the combined ranking SSE advances its position with 5 and rises to position 21 out of the 50 top global providers.

  Financial Times ranks the best executive education programs globally, rating 80 best open as well as 90 custom programs worldwide and combining the two to reveal the top 50 providers of executive education in the world. The rankings are based on participant and client satisfaction, diversity of participants and faculty as well as the internationality of the provider among other criteria.

  “We are proud to be able to offer broad Nordic knowledge to our customers on a global level in the ever toughening competition”, says Marc Hinnenberg, CEO of Hanken & SSE Executive Education. ”There is great value in supporting our customers' strategic development and deployment by combining e.g. Swedish commercial and marketing expertise with design and technology superpowers from Finland.”

  Learn more about the Financial Times Executive Education rankings:

  https://www.ft.com/content/d8ac59a4-48b8-11e8-8c77-ff51caedcde6

  For more information

  Marc Hinnenberg
  CEO
  Hanken & SSE Executive Education
  Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
  +358 40 515 7710

  14.05.2018: Financial times rankings 2018 julkistettu: Hanken & SSE jatkaa Pohjois-Europan parhaana osana SSE:tä

  Hanken & SSE Executive Education on edelleen Pohjois-Euroopan ykkönen osana Tukholman Kauppakorkeakoulua (Stockholm School of Economics, SSE).

  Vuosittainen merkittävä Financial Times-lehden vertailu on jälleen julkistanut parhaimmat liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajat tuhansista toimittajista ympäri maailman. Hanken & SSE Executive Education osallistui vuosittaiseen Financial Times-lehden vertailuun Tukholman kauppakorkeakoulun (Stockholm School of Economics – SSE) ja Hankenin yhteisyrityksenä Suomessa. SSE Executive Education säilytti sijoituksena parhaana liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajana Pohjois-Euroopassa kaikisssa kategorioissa. Yhdistetyssä vertailussa SSE kohentaa sijoitustaan viidellä viime vuodesta ja nousee sijalle 21 maailman 50. parhaan joukossa.

  Financial Times vertailee parhaita liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajia mailmanlaajuisesti, vertaillen 80 parhainta avointa ohjelmaa ja 90 parhainta räätälöityä ohjelmaa sekä yhdistetysti vertaillen näitä kahta ja rankkaa 50 parhainta liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajaa globaalisti. Vertailu pohjautuu muun muassa osallistuja- ja asiakastyytyväisyyteen, osallistujien monimuotoisuuteen ja tiedekuntaan sekä toimittajan kansainvälisyyteen.

  “Olemme erittäin ylpeitä että voimme tarjota laajaa Pohjoismaista osaamista asiakkaillemme kansainvälisellä tasolla koko ajan tiukkenevassa kilpailussa”, sanoo Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja. ”On erittäin arvokasta pystyä tukemaan asiakkaitamme strategisessa kehityksessä ja toteutuksessa yhdistäen esimerkiksi ruotsalaista kaupallista-  ja markkinointiosaamista sekä design ja teknologia supervoimia Suomesta.”

  Lisätietoja Financial Times Executive Education vertailusta englanniksi:

  http://www.ft.com/intl/business-education/executive-education

  Lisätiedot

  Marc Hinnenberg
  Toimitusjohtaja
  Hanken & SSE Executive Education
  Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
  +358 40 515 7710

  11.06.2018: Top position in U-Multirank university ranking

  Hanken School of Economics has been ranked among the world’s top 10 universities in the global U-Multirank university ranking on research and research linkages. The result is the best in the Nordic countries.

  This year the number insitutions ranked increased by 300 from previous years. It now includes 1600 institutions from 95 countries compared to earlier 1300 institutions. Despite the increased competition Hanken continues to perform extremely well.

  -Our continued success in this ranking is solid proof of Hanken’s research being of internationally high standard. We continue to punch well above our weight, says Hanken’s Rector Karen Spens.

  Hanken ranks particularly high on citation rate and top cited publications, as well as on international joint publications.

  - There are only three European universities among the top 10 measured according to the top cited publications indicator. That goes to show that we have been successful in our efforts to encourage our faculty to publish in top journals and cooperate internationally, states Timo Korkeamäki, Dean of Research.

  U-Multirank compares 1 600 universities within a number of variables, such as research, teaching and learning, and international orientation. Hanken performs extremely well in variables such as international student mobility, post doc positions, share of international faculty, and share of private funding.

  U-Multirank is the first global ranking to offer a full picture of the diversity of university performance. U-Multirank is developed and implemented by an independent consortium that consists of European higher education institutions and is supported by the European Commission.

  Read more about the ranking on the U-Multirank webpage.

  For more information, please contact:

  Timo Korkeamäki, Dean of Research
  timo.korkeamaki@hanken.fi
  +358 40 3521 308

  11.06.2018: Hanken säilyttää huippusijoituksensa yliopistojen ranking-listalla

  Hanken on yliopistojen U-Multirank-listalla kymmenen maailman parhaan yliopiston joukossa ja paras Pohjolassa sekä tutkimuksen että julkaisuyhteistyön kategorioissa.

  Entisten 1300 oppilaitoksen sijaan U-Multirank vertailee nyt kaikkiaan 1600 yliopistoa maailmassa. Mukana on yliopistoja 95 maasta ja joukossa monia nimekkäitä yliopistoja sekä Euroopasta että USA:sta, mutta kovasta kilpailusta huolimatta Hanken sijoittuu edelleen korkeakoulujen ehdottomaan huippuun.

  - Sijoittumisemme ranking-listalla antaa hienon tunnustuksen Hankenin tutkimukselle. Se on kansainvälisesti verrattuna edelleenkin korkeatasoista, kun me nyt kolmantena perättäisenä vuotena olemme kymmenen parhaan joukossa, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

  Hanken sijoittuu erityisen korkealle kun kyseessä ovat siteerausten määrä, huippusiteeratut julkaisut sekä kansainväliset yhteisjulkaisut.

  - Kymmenen eniten siteeratun julkaisun listalla on vain kolme eurooppalaista yliopistoa. Se osoittaa, että olemme onnistuneet innostamaan tutkijoitamme julkaisemaan kansainvälisissä huippulehdissä ja työskentelemään kansainvälisesti, sanoo vararehtori Timo Korkeamäki, joka vastaa tutkimuksesta.

  U-Multirank vertailee 1600 yliopistoa useassa kategoriassa, jotka koskevat muun muassa tutkimusta, opetusta ja kansainvälistymistä. Tuloksena on 10 erilaista ranking-listaa, joissa yliopistot asetetaan paremmuusjärjestykseen U-Multirankin arviointimittareitten perusteella. Hanken selviytyy hienosti sellaisissa kategorioissa kuin kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus, post doc –tutkijapaikat, kansainvälisen henkilökunnan osuus ja yksityisen rahoituksen osuus.

  U-Multirank on ensimmäinen kansainvälinen ranking-lista joka tarjoaa kattavan kuvan yliopistojen monimuoisuudesta. U-Multirankin on kehittänyt riippumaton korkeakoulujen yhteenliittymä ja sitä tukee Euroopan komissio.

  Lue lisää ranking-listasta U-multirankin nettisivulla.
   

  Lisätietoja antaa:

  Timo Korkeamäki, tutkimuksesta vastaava vararehtori
  timo.korkeamäki@hanken.fi
  +358 40 3521 308

  04.09.2018: Hankenin avajaiset: Wahlroos paljasti elämän tarkoituksen

  Avajaispuheessaan Hankenin rehtori Karen Spens painotti, että kansainvälistyminen ja jatkuva oppiminen ovat kulmakiviä Hankenin tulevassakin toiminnassa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toivoi opiskelijoilta uskallusta tulla hyviksi johtajiksi ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosille myönnettiin Hankenin kultainen ansiomitali hänen panoksestaan Hankenin hyväksi.

  Rehtori Karen Spens avasi Helsingin 110:nnen ja Vaasan 39:nnen lukuvuoden puheella, joka alkoi Hankenin pitkästä historiasta suosittuna opiskelupaikkana.

  - Kiinnostus opiskeluun Hankenilla on edelleenkin suurta. Tänä vuonna ennätysmäärä, toisin sanoen 1254 henkilöä, pyrki Hankenin integroituihin kandidaatti- ja maisteriopintoihin Vaasassa ja Helsingissä. Niin kutsutut pikaväyläpaikat Hankenin avoimessa yliopistossa myytiin viime vuonna loppuun kahdessa minuutissa ja tänä vuonna kahdessa sekunnissa, sanoi Spens.

  Spens totesi, että Hanken on tänä päivänä kansainvälisesti tunnustettu, akkreditoitu kauppakorkeakoulu, jossa kansainvälistyminen on ollut johtotähti ensimmäisestä EQUIS-akkreditoinnista lähtien vuonna 2000. Uusi viisivuotinen EQUIS-akkreditointi, joka myönnettiin Hankenille viime vuonna, on merkki siitä, että olemme tehneet hyvää työtä.

  - Lisäaskel kansainvälistymisprosessiimme on ollut yhteistyön aloittaminen Fulbright Centerin kanssa vuonna 2016. Yhteistyösopimus tarjoaa huomattaville amerikkalaisille tutkijoille mahdollisuuden viettää tietty ajanjakso Hankenilla. Tähän mennessä meillä on vieraillut seitsemän tutkijaa ja se verkostoituminen ja yhteistyö, joka on onnistuttu tätä kautta solmimaan oppilaitosten välille, on ollut korvaamatonta.

  Spens painotti, että maailmassa jossa työelämän vaatimukset ja edellytykset muuttuvat yhä nopeammin, pitäisi työssä käyvän väestön taidot ja valmiudet voida päivittää useammin ja joustavammin. Yliopisto-opintojen, nk. jatkuvan oppimisen, pitää olla mahdollista koko aktiivisen työelämän ajan.

  - Uudessa yliopistolaissa jatkuvaa oppimista on ehdotettu suomalaisten yliopistojen yhdeksi painopistealueeksi ja se tulee olemaan myös tärkeä osa sitä, mihin Hanken lähivuosina keskittyy, kiteytti Spens.

  Pormestari Jan Vapaavuori painotti, että Hankenilla on selkeä asema Helsingin yliopistojen joukossa ja kaupunki pitää Hankenia kansainvälistymisen edelläkävijänä. Vapaavuori toivoi opiskelijoilta rohkeutta tulla johtajiksi, jotka uskaltavat sanoa myös epämiellyttäviä asioita ja tehdä epäsuosittuja, mutta välttämättömiä päätöksiä.

  Opiskelijat saivat lisää neuvoja hallituksen puheenjohtajalta Björn Wahlroosilta. Hänen mielestään elämän tarkoitus on jättää jokainen organisaatio, jonka osana on ollut, hivenen parempaan kuntoon kuin siellä aloittaessaan. Avajaisten päätteeksi Wahlroosille annettiin Hankenin kultainen ansiomitali. Hän on hallituksen puheenjohtajana johtanut työtä Hankenilla noudattaen omia neuvojaan - korkeakoulu on tänä päivänä sekä akateemisesti että taloudellisesti vahvempi kuin ennen.

  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi

  03.10.2018: Hanken School of Economics launches first online course in partnership with FutureLearn

  Hanken School of Economics is to launch its first MOOC (Massive Open Online Course) later this month as the ‘Principles of Service Management’ goes live on online social learning platform, FutureLearn.

  The course, which is led by internationally renowned pioneer in service marketing, Professor Christian Grönroos, will start on 22 October 2018.
  It marks the beginning of a partnership with FutureLearn, the leading online social learning platform in Europe, which has millions of users worldwide and a wide variety of courses available.

  Principles of Service Management focuses on the management of service firms — both traditional service firms, like banks and tourist firms, and also goods producing companies that want to transform their business into a service firm. The content includes value creation, profitability in customer relations, productivity in service industry, brand management and internal marketing. Learners will engage with the subject through short lectures, articles, discussions and tests, with all course material adapted for use on both mobile devices and computers.

  Anyone anywhere in the world with internet access who is registered on the FutureLearn platform can access the course. The course itself is free of charge, but fees do apply if students go on to take the full diploma in the subject, in which this is one component course.

  Karen Spens, Rector for Hanken, said: “As part of our CSR-agenda, Hanken wishes to make world class education available for everyone who doesn’t have the option of going to university, and to be able to disseminate the ground-breaking research of our distinguished professors in the process is really exciting.”

  Professor of Service and Relationship Marketing at Hanken School of Economics, Christian Grönroos, who was among the first academics to use the concept of service management, said: “We take a customer perspective on the course, which means we see things from the outside in. Management issues are dealt with by asking how the business supports customers according to the service perspective. It’s a matter of customer focused leadership, where managerial decision-making and implementation are based on the service firms’ profit logic”.

  Read more on Future Learn's website.

  Marlene Günsberg
  Communications Manager
  Phone: +358 40 3521 212
  E-mail: info@hanken.fi

  03.10.2018: Hanken aloittaa yhteistyön Future Learnin kanssa

  Hanken lanseeraa tänä syksynä ensimmäisen MOOC-kurssinsa (Massive Open Online Course), toisin sanoen laajamittaisen ja avoimen verkkopohjaisen kurssin. Palvelumarkkinoinnin pioneerin, emeritusprofessori Christian Grönroosin kurssi Principles of Service Management alkaa 22.10.2018.

  Hanken on aloittanut yhteistyökumppanuuden Future Learnin kanssa. Future Learn on johtava eurooppalainen digitaalisen oppimisen verkkopalvelu, jolla on miljoonia käyttäjiä kaikkialla maailmassa ja kattava kurssitarjonta. Principles of Service Management on ensimmäinen kurssi sarjassa Hankenin MOOC-legendat.

  -  Hanken haluaa tällä tavalla kantaa sosiaalisen vastuunsa ja tarjota korkeatasoista opetusta myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta opiskella yliopistossa. Haluamme myös dokumentoida ja levittää ansioituneiden professoreiden uraauurtavaa tutkimusta, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

  Kurssi koostuu lyhyistä luentovideoista, artikkeleista, verkkokeskusteluista Future Learnin alustalla ja verkkotenteistä. Lähtökohtana on ollut, että kaikki materiaali toimii sekä mobiililaitteissa että tietokoneissa. Kurssin pääpaino on siinä, miten palvelusuuntautuneita yrityksiä johdetaan – sekä perinteisiä palveluyrityksiä kuten pankkeja ja matkailuyrityksiä, mutta myös tavaroita valmistavia yrityksiä, jotka haluavat määritellä toimintansa uudelleen palvelutoiminnaksi.

  - Kurssin lähtökohtana on asiakkaan näkökulma, mikä tarkoittaa, että näkökulma on ulkoapäin sisälle. Se, miten toiminta tukee asiakkaita palvelunäkökulmasta, vie katseen yrityksen johtamiskysymyksiin. Kyse on asiakaslähtöisestä johtamisesta, missä päätöksenteon perustana on palveluyrityksen ansaintalogiikka, kuvailee professori Grönroos.

  Kurssi on maailmanlaajuisesti avoin kaikille, jotka rekisteröityvät Future Learnin verkkosivulla. Kurssi on ilmainen, mutta diplomi suoritetusta kurssista on maksullinen. Verkkokurssi on osa myös Hankenin opiskelijoiden markkinointikurssia.

  Christian Grönroos on palvelu- ja asiakassuhdemarkkinoinnin professori Hankenissa. Hän on myös korkeakoulun CERS-tutkimuskeskuksen (Centre for Relationship Marketing and Service Management) perustaja. Professori Grönroos on yksi ensimmäisistä akateemikoista maailmassa joka käytti käsitettä palvelunhallinta ja hänen nimensä on kansainvälisesti tunnettu palvelusuuntautuneesta markkinoinnista.

  Lue lisää Future Learnin sivulla.

  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi

  12.10.2018: Doctoral defence: How should gamification be designed?

  People spend a lot of time and money on games; starting from mobile games to console and computer games. This is the case all over the world and in all cultures.

  Why are games that captivating? Can we learn from game design and make other activities of our lives as captivating? For example, can we use game design to engage students with their educations or employees with their work?
  -    I have particularly studied how to design systems and activities through gamification in order to make them as engaging as possible, explains Lobna Hassan.

  In her doctoral thesis Hassan uses several psychology theories to outline why gamification is a powerful engagement tool. However, while some gamification designs are successful for some users, the same designs may not succeed in different contexts. The thesis advices designers on which gamification features to select depending on the goals that the users of their systems and apps are expected to have.

  The thesis also studied how gamification can fit not only users but context of use. It showcases how gamification varies with context and how it is specifically different concerning civic engagement.
  -    I have provided a design framework for how gamification can engage citizens with their government and benefit not only individuals but societies, says Hassan. We developed a detailed, seven step method for designing gamification, a method that has been used in the design of real-life, successful gamification applications, she continues.

  Lobna Hassan completes the dissertation at the young age of 26 and in the short time of three years, while being part of the Gamification Group; Finland’s largest game research group. She will defend her doctoral thesis in information systems sciences entitled “Means to Gameful Ends: How to Design Gamification?” on Wednesday 17 October 2018.

  The thesis can be found here.

  Time: 17.10.2018 at 12.00
  Place: Assembly Hall, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
  Opponent: Professor Sylvester Arnab, Coventry University
  Kustos: Associate Professor Mikael Laakso, Hanken School of Economics

  More information:
  Lobna Hassan
  Phone:+358 50 4377294
  E-mail: lobna.hassan@hanken.fi

  Marlene Günsberg
  Communications Manager
  Phone: +358 40 3521 212
  E-mail: info@hanken.fi

  12.10.2018: Tohtorinväitös: Miten pelillistämistä pitäisi suunnitella?

  Ihmiset käyttävät paljon aikaa ja rahaa peleihin, niin mobiili- konsoli- kuin tietokonepeleihin.  Tilanne on sama kaikkialla maailmassa ja kaikissa kulttuureissa.

  Miksi pelit ovat niin koukuttavia? Voimmeko oppia pelien suunnittelusta ja tehdä elämän muista toiminnoista yhtä kiehtovia? Voimmeko hyödyntää pelien suunnittelua esimerkiksi opiskelijoiden sitouttamiseksi opintoihinsa tai työntekijöiden työhönsä?
  - Olen tutkinut erityisesti sitä, miten suunnitella järjestelmiä ja toimintoja pelillistämisen avulla niin, että niistä saataisiin mahdollisimman houkuttelevia, selittää Lobna Hassan.

  Väitöskirjassaan Hassan kuvaa useampien psykologisten teorioiden avulla, miksi pelillisyys on niin vahvasti kiehtovia. Mutta, vaikka jotkut pelillistämismallit ovat joidenkin käyttäjien kannalta onnistuneet hyvin, niin samat mallit eivät kuitenkaan ehkä onnistu toisenlaisessa kontekstissa. Väitöskirja neuvoo suunnittelijoita valitsemaan pelillistämiseen ominaisuuksia sen mukaan, mitä heidän järjestelmiensä ja sovellustensa käyttäjät odottavat saavansa.

  Väitöskirjassa tutkittiin myös sitä, miten pelillistäminen voi sopia paitsi käyttäjän tarkoituksiin myös käytön kontekstiin. Se osoittaa miten pelillisyys vaihtelee kontekstin mukaan ja miten erilaista se on erityisesti silloin kun kyseessä on kansalaisten aktivointi.
  - Olen tarjonnut suunnittelupuitteet sille, miten pelillistäminen voi yhdistää kansalaiset viranomaisiinsa ja siten hyödyttää ei vain yksilöitä vaan yhteiskuntaa, sanoo Hassan. Kehitimme yksityiskohtaisen, seitsemän askeleen menetelmän pelillistämisen suunnitteluun, menetelmän jota on käytetty tosielämässä onnistuneissa pelillisyyssovelluksissa, hän jatkaa.

  Lobna Hassanin on saanut väitöskirjansa valmiiksi varsin nuorena, 26 vuoden iässä, ja lyhyessä ajassa eli kolmessa vuodessa ollessaan jäsenenä Gamification Groupissa, Suomen suurimmassa pelitutkimusryhmässä. Hän puolustaa informaatioteknologian alaan kuuluvaa väitöskirjaansa ”Means to Gameful Ends: How to Desingn Gamification” keskiviikkona 17. lokakuuta.

  Väitöskirja on luettavissa täällä.

  Aika: 17.10.2018 klo 12
  Paikka: Assembly Hall, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
  Vastaväittelijä: Professori Sylvester Arnab, Coventry University
  Kustos: Apulaisprofessori Mikael Laakso, Hanken School of Economics

  Lisätietoja:
  Lobna Hassan
  Puh. +358 50 4377294
  Sähköposti: lobna.hassan@hanken.fi

  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi

  15.10.2018: Doctoral defence: What wouldn’t you do for others?

  A lot of people vote mainly because others are expecting it, relatively fat people tend to eat lighter meals in the presence of thinner people, and, the norm that everyone should care for themselves makes people avoid applying for social income support if there is a risk that someone will find out about it.

  These are some of the facts that have been empirically proven in Mats Ekman’s doctoral thesis ’Essays on Social Economics’. Ekman also finds theoretical support that husbands tend to out-earn their wives since men can never be as sure about their parenthood as women. Thus, a husband has more to lose if his spouse was to cheat on him, while a cheating wife rather gets “punished” with a decrease in her consumption possibilities.

  The main subject of the thesis is social incentives, and through his studies of different situations, Mats Ekman has been able not only to prove the social incentives but also to show how susceptible they are to changes in the environment.
  -    Knowledge of other people’s expectations is something that often affect how people act, Ekman explains. One of the most important contributions in his thesis is the fact that the data has been collected from authentic situations, instead of laboratory like situations where social incentives often are studied.

  Mats Ekman defends his doctoral thesis in Economics entitled “Essays on Social Economics” on Friday 19 October 2018. The thesis can be read here

  Time: 19 October 2018 at 12.00
  Place: Futurum, Hanken School of Economics, Helsinki
  Opponent: Associate Professor Ola Andersson, Uppsala University
  Kustos: Professor Rune Stenbacka, Hanken School of Economics

  More information:
  Mats Ekman
  mats.ekman@hanken.fi
  +46(0)73-662-1444

  Marlene Günsberg
  Communications Manager
  Phone: +358 40 3521 212
  E-mail: info@hanken.fi

  15.10.2018: Tohtorinväitös: Mitä sitä ei tekisikään muiden puolesta?

  Monet äänestävät lähinnä toisten ihmisten odotusten takia, suhteellisen lihavilla ihmisillä on taipumus syödä vähäkalorisempaa ruokaa hoikkien ihmisen seurassa, ja normi, että jokaisen on pärjättävä omillaan, vähentää toimeentulotukihakemuksia sellaisissa tapauksissa joissa on vaarana, että muut saavat tietää siitä.

  Muun muassa näistä asioista on Mats Ekmanilla empiirisiä todisteita väitöskirjassaan ´Essays on Social Economics´. Ekman on myös löytänyt teoreettista tukea sille, että miehet pyrkivät ansaitsemaan enemmän kuin vaimonsa, koska miehet eivät koskaan voi olla yhtä varmoja vanhemmuudestaan kuin naiset. Miehillä on siten enemmän menetettävää partnerinsa uskottomuuden takia, kun taas uskotonta vaimoa uhkaa kulutusmahdollisuuksien väheneminen.

  Väitöskirjan läpäisevänä teemana ovat siis sosiaaliset ärsykkeet. Mats Ekman on tutkimustensa perusteella pystynyt osoittamaan tällaisten ärsykkeiden olemassaolon samoin kuin niiden herkkyyden ympäristön muutoksille.  
  - Toisten odotusten tietäminen on jotain sellaista, joka vaikuttaa usein monien ihmisten toimintaan, selittää Ekman. Väitöskirjan uusista asioista tärkein on se, että tiedot on kerätty luonnollisissa tilanteissa eikä laboratorio-olosuhteissa, jossa sosiaalisia ärsykkeitä yleensä on tapana tutkia, jatkaa Ekman.

  Mats Ekmanin kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Social Economics” tarkastetaan perjantaina 19. lokakuuta 2018. Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

  Aika: 19.10.2018 klo 12
  Paikka: Auditorium Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
  Vastaväittelijä: Apulaisprofessori Ola Andersson, Uppsalan yliopisto
  Kustos: Professori Rune Stenbacka, Hanken Svenska handelshögskolan

  Lisätietoja antaa:
  Mats Ekman
  mats.ekman@hanken.fi
  +46(0)73-662-1444

  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi

  25.10.2018: New Board elected to Hanken

  The University Council of Hanken School of Economics has in its meeting on 25 October 2018, elected a new Board for Hanken. The term of office for the new Board is 1 January 2019 – 31 December 2021.

  Internal members
  The internal members are nominated and elected among the Hanken faculty and staff. The following persons have been elected as internal members in the new Board:

  Sampo Sauri, Mediaproducer
  Kristina Heinonen, Professor in marketing
  Kenneth Högholm, Professor in finance
  Mikko Vesa, Assistant Professor in management and organisation
  Sofia Stolt, Lecturer in Swedish

  Student member
  The Student Union appoints its own representative to the Board. For the new Board, the students appointed:
  Rasmus Sinnemaa

  External members
  The external members are elected by the University Council based on a suggestion by an election committee. The following persons were elected external members to the Hanken Board:

  Jannica Fagerholm, Managing Director, Signe and Ane Gyllenberg Foundation
  Roger Holm, Director, Wärtsilä Maritime Solutions
  Janne Larma, CEO, eQ Plc and Advium Corporate Finance
  Agneta Marell, President, Jönköping University

  The Board is the highest decision-making body at Hanken. It consists of 10 members; of whom five represent the faculty and staff at Hanken, four are external and one represents the students. The Chairman is always one of the external members.

  More information:
  Marlene Günsberg, Communications Manager
  marlene.gunsberg@hanken.fi
  040 3521 212

  25.10.2018: Svenska handelshögskolan saa uuden hallituksen

  Svenska handelshögskolanin yliopistokollegio on kokouksessaan 25.10.2018 nimennyt Hankenin uuden hallituksen. Uuden hallituksen toimikausi on 1.1.2019 – 31.12.2021.

  Sisäiset jäsenet
  Sisäiset jäsenet valitaan ja nimetään korkeakoulun henkilökunnan keskuudesta. Seuraavat henkilöt ovat tulleet valituksi uuden hallituksen sisäisiksi jäseniksi:

  Sampo Sauri, mediatuottaja
  Kristina Heinonen, markkinoinnin professori
  Kenneth Högholm, rahoituksen professori
  Mikko Vesa, tutkijatohtori, johtamisen ja organisaation laitos
  Sofia Stolt, ruotsin kielen lehtori

  Opiskelijajäsenet
  Ylioppilaskunta valitsee hallitukseen oman edustajan. Uuteen hallitukseen on valittu:

  Rasmus Sinnemaa, kauppatieteiden ylioppilas

  Ulkoiset jäsenet
  Yliopistokollegio valitsee ulkoiset jäsenet vaalitoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Hankenin uuteen hallitukseen on valittu seuraavat ulkoiset jäsenet:

  Jannica Fagerholm, TJ, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
  Roger Holm, johtaja, Wärtsilä Marine Solutions
  Janne Larma, TJ, eQ ja Advium Corporate Finance
  Agneta Marell, rehtori, Jönköping University

  Hallitus on yliopiston korkein päättävä elin. Siinä on 10 jäsentä joista viisi edustaa korkeakoulun henkilökuntaa, neljä ovat ulkoisia jäseniä ja yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen puheenjohtaja on aina ulkopuolinen jäsen.

  Lisätietoja:
  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi

  21.11.2018: Doctoral thesis: Performance measurement systems have an impact on corporate profitability

  It is widely acknowledged that strategic performance measurement systems play an important role for businesses.  A new study shows that the design of performance measurement systems can have an impact on corporate profitability, giving businesses a competitive advantage in the market.

  In her doctoral thesis “The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability,” Eva-Maria Ström explores one of the best known formats for performance measurement systems – the balanced scorecard (BSC).

  “In my study I have developed a new model aimed at understanding how BSC can be used to achieve the expected performance improvements from the balanced scorecard,” Eva-Maria Ström explains.  

   She shows that the chosen strategic focus and management’s active involvement affect the design of performance measurement systems. Her study shows that businesses introduce measurement systems to achieve competitive advantages in the market, and there is evidence that companies follow their competitors in the market, introducing measurement systems because others are doing so.

  “Management’s reasons have an impact on the design of the performance measurement system and companies that introduce such systems outperform their competitors, both financially and strategically,” Eva-Maria Ström says.  

  According to Eva-Maria Ström, the role played by management has a crucial impact when BSC is introduced, in terms of management’s active involvement in the implementation as well as the actual decision to introduce the measurement system. You can read the whole thesis here

  Eva-Maria Ström will defend her doctoral thesis on the subject on Saturday 24 November, at 2 p.m. The research field is accounting.

  Place: Futurum, Hanken School of Economics, Arkadiagatan 22, Helsinki
  Opponent: Professor Johnny Lind, Stockholm School of Economics
  Custos: Professor Minna Martikainen-Peltola, Hanken School of Economics

  Marlene Günsberg
  Communications Manager
  Phone: +358 40 3521 212
  E-mail: info@hanken.fi

  21.11.2018: Väitöskirja: Suoritusarviointijärjestelmällä on merkitystä yrityksen kannattavuudelle

  Strategisten suoritusarviointijärjestelmien on todettu olevan yrityksille tärkeitä. Uusi tutkimus osoittaa, että suoritusarviointijärjestelmän laatiminen voi olla merkityksellistä yrityksen kannattavuuden kannalta ja toimii kilpailuetuna markkinoilla.

  Tohtorinväitöskirjassaan ” The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability” Eva-Maria Ström tutkii yhtä tunnetuimmista suoritusarviointijärjestelmistä eli tasapainotettua mittaristoa (BSC).

  - Olen tutkimuksessani kehittänyt uuden mallin, jonka tarkoituksena on ollut ymmärtää miten BCS:n avulla voidaan saavuttaa ne odotukset, joita suorituksen parantumista kohtaan on asetettu, kertoo Ström.

  Hän osoittaa, että suoritusarviointijärjestelmän luomisessa valitulla strategialla ja yritysjohdon aktiivisella osallistumisella on merkitystä. Tutkimus osoittaa, että yritys laatii arviointijärjestelmän saadakseen kilpailuetuja markkinoilla. On myös todisteita siitä, että yritys seuraa kilpailijoitaan markkinoilla ja laatii arviointijärjestelmän, koska muutkin tekevät niin.

  - Yritysjohdon motiivilla on merkitystä suoritusarviointijärjestelmän laatimisessa ja ne yritykset jotka ovat ottaneet käyttöön tällaisen järjestelmän, pärjäävät paremmin kuin kilpailijansa, niin taloudellisesti kuin strategisestikin, sanoo Ström.

  Strömin mukaan yritysjohdon rooli BSC:n käyttöönotossa on ratkaiseva – tämä koskee niin aktiivista osallistumista arviointijärjestelmän luomiseen kuin itse
  päätöstä sen käyttöönotosta. Väitöskirja kokonaisuudessaan löytyy täältä.

  Eva-Maria Ström väittelee aiheesta lauantaina 24.11. klo 14. Tutkimusalana on taloushallinto.
  Paikka: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
  Vastaväittelijä: Professori Johnny Lind, Tukholman kauppakorkeakoulu
  Kustos: Professori Minna Martikainen-Peltola, Hanken

  Lisätietoja:

  Eva-Maria Ström
  eva.strom@hanken.fi

  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi

  11.12.2018: Doctoral Thesis: Organisational culture is crucial in long-term humanitarian aid

  An increased number of humanitarian aid programs has resulted in actors developing stronger collaborative relationships. A new study shows that the overarching institutional mechanisms lessens the difference in organisational culture of the collaborating actors.

  In his doctoral thesis, “The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid” Sabari R. Prasanna investigates the influence of organisational culture on supply chain collaboration in long term humanitarian aid.

  “In my study, I have developed a framework that explains how organisational cultural mechanisms interact with mechanisms of supply chain collaboration in achieving collaborative outcome, that helps the beneficiaries of the aid.” Sabari R. Prasanna explains.

  According to Sabari R. Prasanna, organisational culture plays a foundational  role in bolstering  the collaborative relationship between the buyer-supplier. Incompatibility of organisational cultures between the buyer-supplier would lead to strain in the relationship leading to inefficiencies. The mechanisms of collaboration interact with the mechanisms of organisational culture to either strengthen or weaken the collaborative ties.

  You can read the thesis here

  Sabari R. Prasanna will defend his doctoral thesis on the subject on Friday, December 14, at 12 pm. The field is supply chain management.

  Place: Futurum, Hanken School of Economics, Arkadiagatan 22, Helsinki
  Opponent: Professor Stanley E. Fawcett, Weber State University, USA
  Custos: Professor Gyöngyi Kovacs, Hanken School of Economics

  More information:

  Sabari R. Prasanna
  Sähköposti: sabari.prasanna@hanken.fi

  Marlene Günsberg
  Communications Manager
  Phone: +358 40 3521 212
  E-mail: info@hanken.fi

  11.12.2018: Väitöskirja: Organisaatiokulttuuri ratkaisevaa pitkäaikaisessa humanitaarisessa avussa

  Humanitaariset avustusohjelmat ovat lisääntyneet, mikä puolestaan on johtanut tiiviimpään yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Uusi tutkimus osoittaa, että institutionaaliset mekanismit pienentävät yhteistyötä tekevien osapuolten organisaatiokulttuurin eroja.

  Tohtorinväitöskirjassaan The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid Sabari R. Prasanna tutkii, mikä merkitys organisaatiokulttuurilla on yhteistyössä kun kyseessä ovat toimitusketjut pitkäaikaisessa humanitaarisessa avussa.

  - Olen tutkimuksessani kehittänyt menetelmän, joka selittää miten eri organisaatiokulttuurien mekanismit integroituvat toimitusketjujen mekanismeihin, jotta lopputulos tukisi avuntarvitsijoita parhaalla tavalla, selittää Sabari R. Prasanna.

  Sabari R. Prasannan mukaan organisaatiokulttuurilla on ratkaiseva osa ostajan ja myyjän yhteistyötahdon vahvistamisessa. Jos ostajan ja myyjän organisaatiokulttuureja ei pystytä sovittamaan yhteen, muodostuvat niiden välit kireiksi ja tehottomiksi. Yhteistyömekanismit toimivat samalla tavalla kuin mekanismit organisaatiokulttuurissa, niin että ne joko vahvistavat tai heikentävät yhteistyötä.

  Väitöskirja on luettavissa täältä

  Sabari R. Prasanna väittelee logistiikan ja yhteiskuntavastuun alalta 14.12.2018 klo 12.

  Paikka: Auditorium  Auditorium Futurum, Hankens Svenska handelshögskolan, Arkadiankatu 22, Helsinki
  Vastaväittelijä: Professori Stanley E. Fawcett, Weber State University, USA
  Kustos: Professori Gyöngyi Kovacs, Hanken Svenska handelshögskolan

  Lisätietoja:

  Sabari R. Prasanna
  Sähköposti: sabari.prasanna@hanken.fi

  Marlene Günsberg
  Viestintävastaava
  Puh: +358 40 3521 212
  Sähköposti: info@hanken.fi
   

  To the top