Staten mångdubblar din donation fram till 30.6.2011

Varje donerad euro blit 3,5 euro för Hanken ännu 2011

De finländska universiteten har åren 2009, 2010 och 2011 en unik möjlighet att lägga grunden för en stark ekonomi.

Undervisningsministeriet bereder sig på att göra finansiella investeringar i de finländska universiteten i förhållande till de privata medel universiteten samlar in - icke-öronmärkta, privata donationer influtna före 30.6.2011 multipliceras med 3,5. Varje donerad euro ger 2,5 euro statlig matchning.

De insamlade medlen bör vara äkta nytt, privat kapital och donationer bör riktas till universitetens grundkapital, ur vilket endast avkastningen kan användas.

För tillfället har Hanken tagit emot för matchning kvalificerande donationer för närmare 11,9 miljoner euro, vilket innebär totalt närmare 42 miljoner euro för Hanken.

De medel som samlas in via HANKEN 100 fonderas i Hankens två fonder, Grundfonden och Utvecklingsfonden. Icke-öronmärkta donationer till Grundfonden kvalificerar för Undervisningsministeriets finansiellla investering. Öronmärkta, projektspecifika donationer riktas till Utvecklingsfonden. Donationer till Utvecklingsfonden kvalificerar inte för Undervisningsministeriets finansiellla investering.

Läs mer om fonderna och att donera .

Uppdaterad 21.12.2010