Svenska handelshögskolans bibliotek

Skrivverktyg

 

Vetenskaplig publicering

Vad är en vetenskaplig artikel?

Vetenskapliga tidskrifter har en process för kvalitetsgranskning av artiklarna. En vetenskaplig artikel genomgår granskningen så att en grupp forskare (eng. referees) kontrollerar artikelns kvalitet innan den publiceras. Denna process kallas referentgranskning (eng. peer review).
En vetenskaplig artikel följer också en viss disposition som består av sammanfattning (eng. abstract), introduktion, metod och material, resultat, diskussion och referensförteckning.

Lär dig mer om vad som kännetecknar vetenskapliga publikationer:

Vad är en vetenskaplig artikel? Mittuniversitetet

Vetenskaplig publicering Högskolan i Jönköping

Vad är en vetenskaplig artikel? (guide)
Vad är en vetenskaplig artikel? (pdf)
Karolinska institutet

Vetenskaplig kommunikation

Vetenskaplig publicering (film) förklarar hur ny forskning publiceras. Högskolan i Jönköping


Vetenskaplig kommunikation
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Uppdaterad 13.2.2013
Till början av sidan Visa enbart detta dokument
 

Att skriva på svenska

Skrivguiden.se - webbplats som stöder akademiskt skrivande. Tips för skrivprocessen, källhantering och referenser. Blekinge Tekniska Högskola

Språkvårdssidor
Språkhjälpen
Hjälp för dig som skriver vetenskapliga texter och håller olika typer av anföranden på högskolenivå.

Forskningscentralen för de inhemska språken

Focis är ett statligt institut för språkforskning och en språkmyndighet. Den svenska avdelningen har bl.a. språkrådgivning, ordlistor och språkvårdslänkar.

Språkrådet

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Språkhälp, språkvård och frågelåda finns på sidan.

Mediespråk
Språkvårdssida som riktar sig till det finlandssvenska mediefältet, med bl.a. språkråd, frågor och svar och en bra länksamling.

TT-språket
Nyhetsbyrån TT:s sida med skrivregler till hjälp för alla som skriver.


E-böcker
Svenska skrivregler (finns också i Nelli)

Svenskt lagspråk i Finland (SLAF) (pdf)

Ordböcker och uppslagsverk i Nelliportalen

Om att skriva vetenskapliga texter [pdf]. Åsa Mickwitz

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning [pdf] 4179k. Vässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna. Finlands kommunförbund.

Uppdaterad 18.6.2014
Till början av sidan Visa enbart detta dokument
 

Upphovsrätt

Upphovsrätt, inkl. länkar till upphovsrättslagen, Undervisnings- och kulturministeriet

Kopiosto


Kopiera rätt - guide till upphovsrätten


Tekijänoikeudet opetuksessa
, Helsingfors universitet

Användarrättigheter för Hankens e-material
som är inköpt via Finelib

Uppdaterad 29.4.2011
Till början av sidan Visa enbart detta dokument