Svenska handelshögskolans bibliotek

Publicera

Att publicera på Hanken

Open Access-publicering bidrar till att synliggöra och sprida den forskning som bedrivs på Hanken. Biblioteket hjälper till med publicering i publikationsarkivet DHanken och registrering i forskningsdatabasen Haris.


Publicera på Hanken
Här finns information om Hankens publikationsarkiv DHanken. I DHanken publiceras doktorsavhandlingar, magisteravhandlingar, forskningsrapporter och artiklar. På sidorna finns bl.a. anvisningar för dig som ska publicera avhandlingar i DHanken och riktlinjer för parallellpublicering i DHanken.

Forskningsdatabasen Haris
Här finns information om Hankens forskningsdatabas Haris ( Hanken Research Information System) och anvisningar för dig som ska registrera i Haris.

Bibliometri
Bibliometri används för att mäta och analysera forsknings- och publikationsverksamhet. Här finns allmän information om bibliometri, citeringsdatabaser, tidskriftsbedömning, bibliometriska verktyg och rankinglistor.

Uppdaterad 6.9.2011